Bilsem BLSM-08. Deneme 3. Sınıf Cevap Anahtarı

 

Genel Yetenek
A B Konu DC
1 1 Bütünsel Algı B
2 2 Bilişsel Algı A
3 3 Şekil Algısı C
4 4 Algısal Tamamlama D
5 5 Bilişsel Algı A
6 6 Algısal Sıralama C
7 7 İki Değişkenli Algı A
8 8 Sezgisel Algı C
9 9 Görsel Dikkat C
10 10 Uzun Süreli Dikkat A
11 11 Görsel Dikkat C
12 12 Sezgisel Dikkat A
13 13 Karmaşık Metin Dikkati B
14 14 Şekillerle İşlemler D
15 15 Bilişsel Dikkat C
16 16 Görsel Dikkat B
17 17 Algısal Sentez C
18 18 Tersininir Düşünme B
19 19 Sembolleştirme C
20 20 Tanılama D
21 21 Sezgisel Tümevarım C
22 22 Anoloji A
23 23 Bilişsel Tümdengelim A
24 24 Analiz C
25 25 Mantıksal Akıl Yürütme C
26 26 Bilişsel Tamamlama B
27 27 Sezgisel Akıl Yürütme B
28 28 Bilişsel Gruplama C
29 29 Sezgisel Analiz A
30 30 Sezgisel Tümevarım C
31 31 Bilişsel Tümdengelim C
32 32 Bilişsel Olasılık C
33 33 Mantıksal İşlem Becerisi A
34 34 Bilişsel Çıkarımlar B
35 35 Görseli Yorumlama C
36 36 Terim Gruplama B
37 37 Bilişsel Tamamlama D
38 38 İşlem Becerisi A
39 39 Sıralama Becerisi B
40 40 Sezgisel Yordama C