Bilsem BLSM-07. Deneme 4. Sınıf Cevap Anahtarı

 

Genel Yetenek
A B Konu DC
1 1 Mantıksal Akıl Yürütme D
2 2 Mantıksal Akıl Yürütme B
3 3 Mantıksal Akıl Yürütme C
4 4 Mantıksal Akıl Yürütme D
5 5 Mantıksal Akıl Yürütme C
6 6 Parça Bütün İlişkisi A
7 7 Küpler B
8 8 Küpler D
9 9 Örüntü A
10 10 Perspektif B
11 11 Görsel Dikkat B
12 12 Mantıksal Akıl Yürütme C
13 13 Perspektif D
14 14 Sayısal Muhakeme D
15 15 Görsel Dikkat A
16 16 Perspektif B
17 17 Perspektif B
18 18 Kağıt Katlama D
19 19 Kağıt Katlama D
20 20 Kağıt Katlama D
21 21 Kağıt Katlama D
22 22 Kağıt Katlama C
23 23 Kağıt Katlama C
24 24 Perspektif B
25 25 Simetri B
26 26 Simetri D
27 27 Simetri A
28 28 Şekillerle İşlemler C
29 29 Şekillerle İşlemler D
30 30 Sayısal Muhakeme C
31 31 Mantıksal Akıl Yürütme A
32 32 Sayısal Muhakeme C
33 33 Küpler C
34 34 Küpler C
35 35 Küpler B
36 36 Küpler B
37 37 Küpler B
38 38 Perspektif A
39 39 Küpler C
40 40 Küpler C