Bilsem BLSM-06. Deneme 4. Sınıf Cevap Anahtarı

 

Genel Yetenek
A B Konu DC
1 1 Bütünsel Algı B
2 2 Bilişsel Algı B
3 3 Şekil Algısı B
4 4 Algısal Tamamlama B
5 5 Bilişsel Algı B
6 6 Algısal Sıralama C
7 7 İki Değişkenli Algı C
8 8 Sezgisel Algı D
9 9 Görsel Dikkat A
10 10 Uzun Süreli Dikkat D
11 11 Görsel Dikkat A
12 12 Sezgisel Dikkat B
13 13 Karmaşık Metin Dikkati C
14 14 Şekillerle İşlemler C
15 15 Bilişsel Dikkat C
16 16 Görsel Dikkat B
17 17 Algısal Sentez D
18 18 Tersininir Düşünme B
19 19 Sembolleştirme B
20 20 Tanılama A
21 21 Sezgisel Tümevarım C
22 22 Anoloji D
23 23 Bilişsel Tümdengelim C
24 24 Analiz C
25 25 Mantıksal Akıl Yürütme C
26 26 Bilişsel Tamamlama C
27 27 Sezgisel Akıl Yürütme C
28 28 Bilişsel Gruplama A
29 29 Sezgisel Analiz A
30 30 Sezgisel Tümevarım A
31 31 Bilişsel Tümdengelim C
32 32 Bilişsel Olasılık A
33 33 Mantıksal İşlem Becerisi C
34 34 Bilişsel Çıkarımlar C
35 35 Görseli Yorumlama D
36 36 Terim Gruplama D
37 37 Bilişsel Tamamlama A
38 38 İşlem Becerisi C
39 39 Sıralama Becerisi A
40 40 Sezgisel Yordama A