Bilsem BLSM-05. Deneme 4. Sınıf Cevap Anahtarı

 

Genel Yetenek
A B Konu DC
1 1 Perspektif C
2 2 Ayna C
3 3 Sözel Mantık A
4 4 Sözel Mantık B
5 5 Parça Bütün İlişkisi B
6 6 Görsel Algı-Dikkat A
7 7 Sözel Mantık B
8 8 Sözel Mantık C
9 9 Şifreleme C
10 10 Matris B
11 11 Parça Bütün İlişkisi A
12 12 Sözel Mantık A
13 13 Görsel Algı-Dikkat A
14 14 Benzeşim B
15 15 Örüntü A
16 16 Sözel Mantık A
17 17 Sözel Mantık C
18 18 Görsel Algı-Dikkat A
19 19 Görsel Algı-Dikkat C
20 20 Görsel Algı-Dikkat C
21 21 Görsel Algı-Dikkat A
22 22 Görsel Algı-Dikkat A
23 23 Görsel Algı-Dikkat B
24 24 Görsel Algı-Dikkat B
25 25 Kavramsal İlişki A
26 26 Görsel Algı-Dikkat C
27 27 Sözel Mantık A
28 28 Şifreleme A
29 29 Parça Bütün İlişkisi C
30 30 Uzamsal Görselleştirme A
31 31 Küpler A
32 32 Benzeşim A
33 33 Sayısal Muhakeme C
34 34 Sayısal Muhakeme C
35 35 Sayısal Muhakeme C
36 36 Ayna C
37 37 Benzeşim C
38 38 Şifreleme A
39 39 Şifreleme A
40 40 Şifreleme B