Bilsem BLSM-04. Deneme 4. Sınıf Cevap Anahtarı

 

Genel Yetenek
A B Konu DC
1 1 Sayısal Muhakeme C
2 2 Görsel Algı-Dikkat B
3 3 Küpler A
4 4 Sözel Mantık D
5 5 Sözel Mantık D
6 6 Sözel Mantık A
7 7 Sözel Mantık D
8 8 Sözel Mantık A
9 9 Sayısal Muhakeme C
10 10 Perspektif C
11 11 Benzeşim D
12 12 Parça Bütün İlişkisi C
13 13 Uzamsal Görselleştirme D
14 14 Görsel Algı-Dikkat A
15 15 Görsel Algı-Dikkat B
16 16 Görsel Algı-Dikkat C
17 17 Sayısal Muhakeme D
18 18 Sözel Mantık C
19 19 Örüntü D
20 20 Uzamsal Görselleştirme C
21 21 Simetri B
22 22 Küpler B
23 23 Simetri D
24 24 Uzamsal Görselleştirme D
25 25 Sözel Mantık C
26 26 Sözel Mantık C
27 27 Sözel Mantık C
28 28 Sayısal Muhakeme A
29 29 Uzamsal Görselleştirme A
30 30 Sayısal Muhakeme C
31 31 Sözel Mantık A
32 32 Görsel Algı-Dikkat B
33 33 Sayısal Muhakeme C
34 34 Sayısal Muhakeme C
35 35 Sayısal Muhakeme B
36 36 Sayısal Muhakeme D
37 37 Sayısal Muhakeme B
38 38 Sayısal Muhakeme B
39 39 Sayısal Muhakeme D
40 40 Sayısal Muhakeme B