Bilsem BLSM-03. Deneme 4. Sınıf Cevap Anahtarı

 

Genel Yetenek
A B Konu DC
1 1 Görsel Algı-Dikkat D
2 2 Sözel Mantık C
3 3 Perspektif B
4 4 Sayısal Muhakeme C
5 5 Sözel Mantık C
6 6 Sözel Mantık C
7 7 Sayısal Muhakeme A
8 8 Benzeşim C
9 9 Görsel Algı-Dikkat C
10 10 Parça Bütün İlişkisi B
11 11 Sözel Mantık D
12 12 Küpler B
13 13 Perspektif A
14 14 Kavramsal İlişki C
15 15 Kağıt Kesme C
16 16 Kavramsal İlişki D
17 17 Perspektif A
18 18 Görsel Algı-Dikkat C
19 19 Görsel Algı-Dikkat B
20 20 Perspektif A
21 21 Örüntü B
22 22 Kağıt Kesme C
23 23 Görsel Algı-Dikkat C
24 24 Perspektif B
25 25 Perspektif C
26 26 Uzamsal Görselleştirme D
27 27 Görsel Algı-Dikkat A
28 28 Sayısal Muhakeme C
29 29 Perspektif A
30 30 Sayısal Muhakeme A
31 31 Simetri C
32 32 Örüntü B
33 33 Perspektif D
34 34 Sayısal Muhakeme C
35 35 Sayısal Muhakeme C
36 36 Sayısal Muhakeme D
37 37 Kağıt Kesme B
38 38 Sayısal Muhakeme A
39 39 Sayısal Muhakeme C
40 40 Sayısal Muhakeme D