Bilsem Ücretsiz Deneme 4. Sınıf Cevap Anahtarı

Genel Yetenek
A Konu DC
1 Ayna A
2 Uzamsal Görselleştirme A
3 Ayna A
4 Uzamsal Görselleştirme D
5 Perspektif C
6 Kavramsal İlişki B
7 Perspektif A
8 Kavramsal İlişki C
9 Kavramsal İlişki A
10 Kağıt Kesme D
11 Kağıt Kesme B
12 Görsel Algı-Dikkat D
13 Kağıt Kesme D
14 Görsel Algı-Dikkat C
15 Görsel Algı-Dikkat B
16 Desen Tamamlama C
17 Desen Tamamlama D
18 Desen Tamamlama B
19 Matris D
20 Matris B
21 Küpler C
22 Küpler C
23 Katlama A
24 Küpler B
25 Katlama A
26 Katlama B
27 Hafıza D
28 Hafıza B
29 Örüntü D
30 Örüntü C
31 Kavramsal İlişki D
32 Kavramsal İlişki B
33 Kavramsal İlişki A
34 Sözel Mantık D
35 Sözel Mantık C
36 Sözel Mantık D
37 Sözel Mantık D
38 Sözel Mantık B
39 Sözel Mantık B
40 Sözel Mantık D
41 Matris C
42 Simetri C
43 Sözel Mantık B
44 Örüntü C
45 Sayısal Muhakeme B
46 Sözel Mantık A
47 Sayısal Muhakeme D
48 Sözel Mantık A
49 Sayısal Muhakeme B
50 Şifreleme C
51 Görsel Algı-Dikkat C
52 Şifreleme C