Deneme Kulübü Hazır Bulunuşluk Sınavı (02-03 Eylül 2023 )7. Sınıf Cevap Anahtarı

 

2023 - 2024 BDS-HBS 7. Sınıf Cevap Anahtarı
Test 1 - Türkçe   Test 2 - Matematik   Test 3 - Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 13 10.0 - Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A   1 14 10.0 - Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. A   1 14 10.0 - Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini deneyerek test eder. A
2 15 10.1 - Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D   2 15 10.1 - İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. B   2 15 10.1 - Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. D
3 14 10.1 - Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D   3 12 10.2 - Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. C   3 12 10.2 - Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. B
4 11 10.3 - Metinle ilgili soruları cevaplar. C   4 13 10.3 - Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D   4 13 10.3 - Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. C
5 12 10.4 - Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. B   5 10 10.4 - Asal sayıları özellikleriyle belirler. D   5 10 10.4 - Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir. B
6 8 10.5 - sim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. B   6 11 10.5 - İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. C   6 11 10.5 - Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri açıklar. A
7 9 10.6 - Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C   7 9 10.6 - Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. D   7 7 10.6 - Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. C
8 10 10.6 - Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D   8 7 10.7 - Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. A   8 9 10.7 - Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. D
9 7 10.3 - Metinle ilgili soruları cevaplar. C   9 8 10.8 - Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. B   9 8 10.8 - Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. C
10 5 10.3 - Metinle ilgili soruları cevaplar. C   10 5 10.9 - Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. C   10 4 10.9 - Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve tahminlerini test eder. B
11 6 10.10 - Metinler arasında karşılaştırma yapar. A   11 6 10.10 - Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. B   11 6 10.10 - Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. C
12 3 10.11 - Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. D   12 3 10.11 - Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. C   12 5 10.11 - İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder.  
13 4 10.12 - Sayıları doğru yazar. B   13 4 10.12 - Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. D   13 2 10.12 - Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. A
14 1 10.13 - Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C   14 1 10.13 - Alan ölçme birimlerini tanır, m²–km², m²–cm²–mm² birimlerini birbirine dönüştürür. C   14 3 10.13 - Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. A
15 2 10.14 - Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A   15 2 10.14 - Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. A   15 1 10.14 - Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. A
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Test 4 - Sosyal Bilgiler   Test 5 - Din Kültürü   Test 6 - İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 8 10.0 - Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. D   1 8 10.0 - Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler D   1 9 10.0 - Talking about locations of things and people B
2 9 10.1 - Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur. B   2 10 10.1 - Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A   2 10 10.1 - Giving and responding to simple suggestions A
3 10 10.2 - Uluslararası popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkisini sorgular. C   3 9 10.2 - Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. A   3 7 10.2 - Describing what people do regularly D
4 6 10.3 - Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal,ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. A   4 5 10.3 - Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. C   4 8 10.3 - Describing places C
5 7 10.4 - Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. A   5 7 10.4 - İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. C   5 5 10.4 - Describing the weather A
6 5 10.5 - Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar. B   6 6 10.5 - İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. B   6 6 10.5 - Expressing likes and dislikes B
7 3 10.6 - Türk tarihinden ve güncel örneklerden yola çıkarak toplumsal hayatta kadına verilen değeri fark eder. D   7 3 10.6 - Namazın kılınışına örnekler verir. D   7 3 10.6 - Talking about occupations C
8 4 10.7 - Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. D   8 4 10.7 - Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir A   8 4 10.7 - Talking about stages of a procedure C
9 2 10.8 - Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. D   9 1 10.8 - Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. B   9 1 10.8 - Talking about past events (Making simple inquiries) B
10 1 10.9 - Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini analiz eder. B   10 2 10.9 - Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. D   10 2 10.9 - Describing what people do regularly (Making simple inquiries) D