Deneme Kulübü Hazır Bulunuşluk Sınavı (02-03 Eylül 2023 )5. Sınıf Cevap Anahtarı

 

2023 - 2024 BDS-HBS 5. Sınıf Cevap Anahtarı
Test 1 - Türkçe   Test 2 - Matematik   Test 3 - Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 13 10.0 - Yazım kuralları B   1 13 10.0 - 4,5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını , basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler. A   1 14 10.0 - Fosillerin oluşumunu açıklar. B
2 15 10.1 - Sözcükte anlam B   2 14 10.1 - Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. D   2 15 10.1 - Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. B
3 14 10.2 - Atasözü A   3 15 10.2 - Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer. B   3 12 10.2 - Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. D
4 11 10.3 - Hikaye unsuru A   4 10 10.3 - Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. A   4 13 10.3 - Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. C
5 12 10.4 - Ana fikir D   5 11 10.4 - 4,5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını , basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler. D   5 9 10.4 - İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. A
6 9 10.5 - Paragraf bilgisi (yapı) C   6 12 10.5 - Doğal sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlar. B   6 10 10.5 - Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. A
7 10 10.6 - Görsel yorumlama B   7 7 10.6 - Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. C   7 11 10.6 - Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. D
8 7 10.7 - Grafik B   8 8 10.7 - Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. C   8 6 10.7 - Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. B
9 8 10.8 - Şiir yorumlama A   9 9 10.8 - Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. B   9 7 10.8 - Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. D
10 5 10.9 - Paragraf bilgisi (Yardımcı düşünce) C   10 1 10.9 - Şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer. A   10 8 10.9 - Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. C
11 6 10.10 - Paragraf bilgisi (Konu) D   11 2 10.10 - Ton,kilogram,gram ve miligram ile ilgili problemleri çözer. D   11 4 10.10 - Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. D
12 3 10.11 - Noktalama işaretleri A   12 3 10.11 - Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer. C   12 5 10.11 - Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. A
13 4 10.12 - Yazım kuralları D   13 4 10.12 - Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. D   13 1 10.12 - Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. B
14 1 10.13 - Sözcükte anlam C   14 5 10.13 - Sütun grafiği,tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemleri çözer. B   14 2 10.13 - Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar. D
15 2 10.14 - Cümlede anlam B   15 6 10.14 - Şekillerin alanlarının, bu alanı kaplayan birimkarelerin sayısı olduğunu belirler. C   15 3 10.14 - Çalışan bir elektrik devresi kurar. C
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Test 4 - Sosyal Bilgiler   Test 5 - Din Kültürü   Test 6 - İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 6 10.0 - Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. D   1 6 10.0 - Dini ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. C   1 9 10.0 - Naming numbers C
2 7 10.1 - Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. B   2 7 10.0 - Dini ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. D   2 10 10.1 - Telling the time and days D
3 5 10.2 - Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. A   3 8 10.2 - İslamın inanç esaslarını sıralar B   3 6 10.2 - Expressing ability and inability A
4 8 10.3 - Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. C   4 9 10.3 - Kur an-ı Kerim in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. A   4 7 10.3 - Identifying countries and nationalities B
5 9 10.4 - Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar A   5 10 10.4 - Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. D   5 8 10.4 - Talking about daily routines C
6 10 10.5 - Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar D   6 3 10.5 - Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. C   6 3 10.5 - Talking about locations B
7 3 10.6 - Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. B   7 4 10.6 - Hz.Muhammed in (s.a.v.) doğduğu çevrenin genel özelliklerini açıklar. B   7 4 10.6 - Describing what people do and expressing what people like D
8 4 10.7 - Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak ailesinin geçmişine dair soyağacı oluşturur. C   8 5 10.7 - Hz.Muhammed in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler. A   8 5 10.7 - Describing the weather (Expressing basic needs) A
9 1 10.8 - Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir B   9 1 10.8 - İslam dininin temizliğe verdiği öneme örnekler verir. D   9 1 10.8 - Describing people (Making simple inquiries) C
10 2 10.9 - Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır C   10 2 10.9 - Temiz ve düzenli olmaya özen gösterir. C   10 2 10.9 - Expressing basic needs and feelings (Making simpleinquiries) C