Deneme Kulübü Hazır Bulunuşluk Sınavı (02-03 Eylül 2023 )4. Sınıf Cevap Anahtarı

 

2023 - 2024 BDS-HBS 4. Sınıf Cevap Anahtarı
Test 1 - Türkçe   Test 2 - Matematik   Test 3 - Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 6 6.0 - Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. B   1 7 6.0 - Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer. B   1 5 6.0 - Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder. B
2 7 6.1 - Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. D   2 8 6.1 - Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer A   2 6 6.1 - Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır. B
3 8 6.2 - Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime ve cümleler yazar. C   3 9 6.2 - Doğruyu, ışını ve açıyı tanır. B   3 7 6.2 - Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. D
4 9 6.3 - Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. D   4 10 6.3 - Bir parçası verilen simetrik şekli dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre tamamlar. B   4 8 6.3 - Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır. A
5 10 6.4 - Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır. A   5 14 6.4 - Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. D   5 10 6.4 - Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır. C
6 11 6.5 - Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. D   6 15 6.5 - İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı, en çok üç basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı çarpar. C   6 9 6.5 - Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. D
7 12 6.6 - Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. B   7 11 6.6 - En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. C   7 1 6.6 - Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar. A
8 13 6.7 - Hikâye edici metin yazar. C   8 12 6.7 - Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer D   8 3 6.7 - Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. B
9 14 6.8 - Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. B   9 13 6.8 - Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. C   9 2 6.8 - Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. B
10 15 6.9 - Okuma stratejilerini uygular. B   10 1 6.9 - 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaştırır ve sembol kullanarak sıralar. A   10 4 6.9 - İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar. D
11 1 6.10 - Yazdıklarını düzenler. C   11 2 6.10 - Nesnelerin çevrelerini belirler. A          
12 4 4.2.1 - Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. D   12 3 6.11 - 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. C          
13 2 6.1 - Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. B   13 4 6.12 - Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. B          
14 5 4.3.28 - Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. A   14 5 6.13 - Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer. A          
15 3 6.2 - Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime ve cümleler yazar. B   15 6 6.14 - Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler A          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Test 4 - Sosyal Bilgiler   Test 5 - Din Kültürü   Test 6 - İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 6 8.0 - Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır. D             1 3 6.0 - Students will be able to identify various weather conditions. B
2 7 8.1 - Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır.m şeklini açıklar. A             2 4 6.1 - Students will be able to recognize the basic expressions of greeting and saluting. D
3 8 8.2 - İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır. D             3 5 6.2 - Students will be able to make simple suggestions. B
4 9 8.3 - Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. B             4 1 6.3 - Students will be able to recognize the characteristics of shapes. A
5 10 8.4 - Doğadan yararlanarak yönleri bulur. C             5 2 6.4 - Students will be able to talk about where people are. C
6 1 8.5 - Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar D                    
7 2 8.6 - Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. C                    
8 3 8.7 - Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır. C                    
9 4 8.8 - Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir. A                    
10 5 8.9 - Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir. A