BDS-19. Deneme 7. Sınıf Cevap Anahtarı Aydın Yayınları

2023 - 2024 BDS19 7. Sınıf Cevap Anahtarı - Aydın Yayınları
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 8 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. C   1 14 Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. C   1 8 Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. C
2 10 Metinle ilgili soruları cevaplar. C   2 13 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. C   2 20 Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. B
3 9 Metnin içeriğini yorumlar. D   3 10 Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. D   3 9 Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. A
4 14 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B   4 9 Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A   4 10 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. C
5 13 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A   5 1 Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer. C   5 13 Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. C
6 4 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. A   6 18 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. B   6 14 Ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrılan karışımlara örnek verir. D
7 12 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D   7 17 Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B   7 4 Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. A
8 11 Metinle ilgili soruları cevaplar. B   8 16 Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. D   8 5 Tümsek aynaların özelliklerini belirtir. B
9 20 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. C   9 15 Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. A   9 11 Işığın az yoğun ortamdan, çok yoğun ortama geçişine günlük hayattan örnekler verir. A
10 19 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D   10 20 Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. B   10 12 İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. D
11 18 Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. B   11 19 Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. D   11 15 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. A
12 17 Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. D   12 11 Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar. C   12 16 Hücre bölünmesinin canlılar için önemini açıklar. C
13 16 Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. A   13 12 Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır açı özelliklerini belirler. B   13 19 Soğurulan ışığın maddenin sıcaklığını arttırdığını açıklar. B
14 15 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. B   14 5 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. C   14 17 Çekim potansiyel enerjisini tanımlar. B
15 2 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B   15 4 Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir. B   15 18 Molekül yapıda olan ve olmayan element modellerine örnek verir. A
16 1 Anlatım bozukluklarını tespit eder. D   16 8 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A   16 1 Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. D
17 3 Yazdıklarını düzenler. A   17 7 Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. D   17 3 Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. B
18 6 Metin türlerini ayırt eder. A   18 6 Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. A   18 2 İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar. D
19 5 Yazdıklarını düzenler. B   19 3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. B   19 6 İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar. C
20 7 Metinle ilgili soruları cevaplar. C   20 2 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. C   20 7 Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir. B
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 5 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D   1 7 Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. A   1 2 Reading B
2 4 Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. C   2 6 Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. C   2 1 Students will be able to state their preferences. C
3 8 Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. B   3 9 Kâfirun suresini okur, anlamını söyler. D   3 6 Students will be able to recognize the names of the public buildings. A
4 1 Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. B   4 8 Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. B   4 5 Reading B
5 2 Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. A   5 10 Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A   5 7 Reading C
6 10 Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D   6 5 İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A   6 9 Reading B
7 9 Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. C   7 4 Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. B   7 8 Reading B
8 3 Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. B   8 1 En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. B   8 10 Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. A
9 7 Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. A   9 2 Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C   9 4 Reading B
10 6 Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. B   10 3 Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. D   10 3 Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. D