BDS-18. Deneme 7. Sınıf Cevap Anahtarı Expert Yayınları

2023 - 2024 BDS18 7. Sınıf Cevap Anahtarı - Expert Yayınları
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 17 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C   1 18 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. D   1 19 Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler. D
2 18 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. D   2 19 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D   2 20 Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. B
3 19 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B   3 20 Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. B   3 1 Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. B
4 20 Metinle ilgili soruları cevaplar. A   4 1 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D   4 2 Evren kavramını açıklar. A
5 1 Metnin içeriğini yorumlar. D   5 2 Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B   5 3 Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B
6 2 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B   6 3 Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A   6 4 Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. D
7 3 Metinle ilgili soruları cevaplar. A   7 4 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. A   7 5 Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. C
8 4 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. C   8 5 Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. B   8 6 Mayozun canlılar için önemini açıklar. B
9 5 Metindeki anlatım biçimlerini belirler. B   9 6 Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A   9 7 Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C
10 6 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. D   10 7 Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. C   10 8 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. C
11 7 Metin türlerini ayırt eder. A   11 8 Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. D   11 9 Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. A
12 8 Metinle ilgili soruları cevaplar. A   12 9 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D   12 10 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. C
13 9 Bilgilendirici metin yazar. C   13 10 Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A   13 11 Gözlemleri sonucunda cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir. D
14 10 Ek-fiil işlevlerine uygun olarak kullanır. C   14 11 Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B   14 12 Uzay teknolojilerini açıklar. C
15 11 Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. D   15 12 Yüzde ile ilgili problemleri çözer. B   15 13 Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. D
16 12 Yazdıklarını düzenler. D   16 13 Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. A   16 14 Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. B
17 13 Yazdıklarını düzenler. D   17 14 Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B   17 15 Mitozun canlılar için önemini açıklar. A
18 14 Metinle ilgili soruları cevaplar. B   18 15 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. B   18 16 Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. D
19 15 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A   19 16 Yüzde ile ilgili problemleri çözer. A   19 17 Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. C
20 16 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C   20 17 İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler ilgili problemleri çözer. C   20 18 Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. A
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 7 Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. A   1 7 Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. D   1 7 Students will be able to understand simple expressions and recognize familiar words about explanations with reasons. D
2 8 Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar. A   2 8 Hz. Muhammed’in (sav) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. B   2 8 Students will be able to understand short and simple texts about predictions. B
3 9 Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. B   3 9 Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. B   3 9 Students will be able to write invitation cards. C
4 10 Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir. D   4 10 Hz. Muhammed’in (sav) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. D   4 10 Students will be able to report on simple predictions. B
5 1 Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. A   5 1 Hz. Muhammed’in (sav) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. A   5 1 Students will be able to report on explanations with reasons. A
6 2 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. B   6 2 Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A   6 2 Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C
7 3 Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. C   7 3 Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. C   7 3 Students will be able to make simple suggestions. D
8 4 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. C   8 4 Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. D   8 4 Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. A
9 5 Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. D   9 5 Hz. Muhammed’in (sav) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. C   9 5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. B
10 6 Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. A   10 6 Haccın yapılışını özetler. B   10 6 Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons. C