7. Sınıf BDS-17. Deneme Cevap Anahtarı Çanta Yayınları

 

 

2023 - 2024 BDS17 7. Sınıf Cevap Anahtarı Çanta Yayınları
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 14 T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  C   1 9 M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. A   1 12 F.7.4.5.3. Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.  B
2 15 T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.  B   2 8 M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. B   2 11 F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. D
3 17 T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  A   3 16 M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C   3 14 F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. A
4 16 T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  D   4 14 M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C   4 13 F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. B
5 1 T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.  B   5 15 M.7.1.3.1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. D   5 1 F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar. A
6 3 T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.  A   6 13 M.7.1.3.1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. A   6 2 F.7.3.2.2. Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. A
7 2 T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.  C   7 18 M.7.1.4.3. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir. A   7 15 F.7.3.1.2. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. D
8 18 T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.  C   8 17 M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D   8 16 F.7.3.2.2. Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. A
9 20 T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.  B   9 20 M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. C   9 20 F.7.5.1.3. Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir. D
10 19 T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.  A   10 19 M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. B   10 19 F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. C
11 5 T.7.3.24. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.  C   11 1 M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. D   11 18 F.7.3.3.1. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. B
12 4 T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  D   12 2 M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A   12 17 F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar. A
13 7 T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.  A   13 6 M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. D   13 4 F.7.4.3.3. Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. D
14 6 T.7.4.13. Ek-fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.  A   14 4 M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. C   14 3 F.7.3.2.2. Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. B
15 9 T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder.  D   15 5 M.7.1.4.3. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.    C   15 6 F.7.3.2.1. Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. C
16 10 T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.  B   16 3 M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. A   16 5 F.7.4.2.1. Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. C
17 8 T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.  B   17 7 M.7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. B   17 10 F.7.4.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. D
18 12 T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.  D   18 10 M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. D   18 8 F.7.4.1.4. Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. C
19 13 T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.  D   19 11 M.7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. B   19 9 F.7.5.1.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. C
20 11 T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.  C   20 12 M.7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. B   20 7 F.7.4.4.1. Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular.  B
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 9 SB.7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar. A   1 4 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D   1 7 E7.5.L1. Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. D
2 10 SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. C   2 6 7.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. A   2 8 E7.2.SP1. Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons. A
3 7 SB.7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.  B   3 2 7.2.6. En’âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. B   3 9 E7.6.SI1. Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. A
4 8 SB.7.4.1. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. D   4 3 7.3.2. Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. B   4 10 E7.5.L1. Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. C
5 1 SB.7.3.3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. D   5 1 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D   5 3 E7.1.L1. Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. C
6 4 SB.7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. C   6 9 7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B   6 2 E7.6.SI1. Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. B
7 3 SB.7.4.4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir. A   7 10 7.2.3. Umre ibadeti ve önemini açıklar. D   7 1 E7.4.W1. Students will be able to write pieces describing wildlife. B
8 2 SB.7.3.4. Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir. B   8 8 7.2.4. Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. A   8 4 E7.3.L1. Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. D
9 5 SB.7.2.4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. A   9 7 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C   9 5 E7.7.R1. Students will be able to understand short and simple texts about predictions. D
10 6 SB.7.4.2. Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. C   10 5 7.2.5. Hz. İsmail’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C   10 6 E7.7.R1. Students will be able to understand short and simple texts about predictions. C