7. Sınıf BDS-15. Deneme Cevap Anahtarı Model Yayınları

 

 

2023 - 2024 BDS15 7. Sınıf Cevap Anahtarı Model Yayınları
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 19 Metinler arasında karşılaştırma yapar. D   1 10 Oran B   1 12 Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. D
2 20 Metnin konusunu belirler. B   2 11 Doğru orantılı çokluklar D   2 13 Uzay teknolojilerini açıklar. B
3 17 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B   3 12 Ters oranltılı çokluklar A   3 14 Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. C
4 18 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A   4 13 Doğru orantılı çokluklar C   4 15 Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A
5 13 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A   5 14 Örüntüler B   5 16 Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. A
6 14 Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C   6 15 Cebirsel ifadelerde toplama çıkarma A   6 17 Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. D
7 15 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. C   7 16 Bir tam sayı ile cebirsel ifadenin çarpımı B   7 1 Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler C
8 16 Metin türlerini ayırt eder. B   8 17 Cebirsel ifadelerde işlemler D   8 2 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. C
9 5 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A   9 1 Denklemler C   9 3 Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D
10 6 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D   10 2 Tam sayılarla toplama çıkarma işlemi D   10 4 Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. C
11 7 Metinle ilgili soruları cevaplar. B   11 3 Tam sayılarla toplama çarpma işlemi C   11 5 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. D
12 8 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. D   12 18 Denklemler D   12 6 Mitozun canlılar için önemini açıklar. D
13 9 Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. A   13 19 Rasyonel sayılarla sıralama C   13 18 Yıldız oluşum sürecinin farkına varır B
14 10 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. A   14 20 Rasyonel problem B   14 19 Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. C
15 11 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. C   15 7 Adım adım işlemler C   15 20 Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. C
16 12 Metinle ilgili soruları cevaplar. B   16 8 Rasyonel sayılarla işlemler A   16 9 Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. B
17 1 Yazdıklarını düzenler. C   17 9 Rasyonel sayılar A   17 10 Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. D
18 4 Yazdıklarını düzenler. D   18 4 Tam sayı problemleri B   18 11 Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler B
19 3 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D   19 5 Denllem kurma A   19 7 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. B
20 2 Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. B   20 6 Denklemler D   20 8 Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular D
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 9 Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar. C    1 6 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B   1 8 Students will be able to express needs and quantity. C
2 10 Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar. A    2 7 Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B   2 9 Students will be able to make suggestions. D
3 1 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B    3 8 Haccın yapılışını özetler. A   3 10 Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. A
4 2 Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C    4 9 Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. D   4 1 Students will be able to state their preferences. B
5 3 Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. A    5 10 En’âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. A   5 2 Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. C
6 4 Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. B    6 1 Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. C   6 3 Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D
7 5 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. D    7 2 Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. C   7 4 Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. B
8 6 Avrupa’daki gelişmelere bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B    8 3 Felak suresini okur, anlamını söyler. A   8 5 Students will be able to understand simple texts about past events. A
9 7 Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. D    9 4 Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. D   9 6 Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. A
10 8 Türk-İslam Medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. C    10 5 Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır C   10 7 Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences. B