7. Sınıf BDS-14. Deneme Cevap Anahtarı Hız Yayınları

 

 

2023 - 2024 BDS14 7. Sınıf Cevap Anahtarı Hız Yayınları
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 11 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B   1 12 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C   1 10 Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. A
2 12 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D   2 13 Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B   2 11 Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. C
3 13 Metnin içeriğini yorumlar. D   3 14 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. A   3 12 Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. A
4 14 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A   4 15 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A   4 13 Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. B
5 15 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B   5 16 Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. C   5 14 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. D
6 16 Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. A   6 17 Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. A   6 15 Mitozun canlılar için önemini açıklar. C
7 17 Metnin konusunu belirler C   7 18 Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. B   7 16 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. D
8 18 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. A   8 19 Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B   8 17 Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. A
9 19 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. A   9 20 Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. C   9 18 Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. B
10 20 Metin türlerini ayırt eder.  D   10 1 Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. D   10 19 Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. C
11 1 Metinler arasında karşılaştırma yapar B   11 2 Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. C   11 20 Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B
12 2 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D   12 3 Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. D   12 1 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. B
13 3 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.  C   13 4 Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D   13 2 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. D
14 4 Metindeki söz sanatlarını tespit eder.  B   14 5 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. C   14 3 Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. A
15 5 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.  C   15 6 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. D   15 4 Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. C
16 6 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. B   16 7 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. B   16 5 Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. A
17 7 Metindeki söz sanatlarını tespit eder.  A   17 8 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. B   17 6 Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. D
18 8 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. C   18 9 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. A   18 7 Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. A
19 9 Yazdıklarını düzenler. D   19 10 Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. D   19 8 Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. B
20 10 Yazdıklarını düzenler. B   20 11 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. B   20 9 Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. C
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 9 Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. B   1 6 Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C   1 5 Describing characters/people (Making simple inquiries) C
2 10 Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar. A   2 7 Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. B   2 6 Talking about routines and daily activities A
3 1 Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur D   3 8 Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. D   3 7 Talking about past events (Making simple inquiries) D
4 2 Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar. A   4 9 Hz. İsmail’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.  A   4 8 Talking about past events (Making simple inquiries) B
5 3 Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar. D   5 10 ayeti okur, anlamını söyler.  D   5 9 Making simple inquiries C
6 4 Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. B   6 1 Haccın yapılışını özetler.  B   6 10 Expressing preferences C
7 5 Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar. C   7 2 İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.  D   7 1 Making simple inquiries D
8 6 Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. D   8 3 Haccın yapılışını özetler.  D   8 2 Stating personal opinions A
9 7 Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. D   9 4 Nâs suresini okur, anlamını söyler.  A   9 3 Describing what people do regularly D
10 8 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A   10 5 Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.  C   10 4 Expressing needs and quantity B