7. Sınıf BDS-11. Deneme Cevap Anahtarı (Newton Yayınları)

 

 

2023 - 2024 BDS-11 7. Sınıf Cevap Anahtarı Newton Yayınları
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 2 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D   1 12 Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. A   1 19 Galaksilerin yapısını açıklar. C
2 1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C   2 13 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. B   2 20 Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. D
3 4 Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. B   3 14 Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. C   3 16 Çekirdeği ve görevini açıklar. B
4 3 Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. A   4 15 Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C   4 17 Uzay teknolojilerini açıklar. A
5 6 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A   5 16 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B   5 18 Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırır. D
6 7 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C   6 17 Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B   6 14 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. A
7 5 Metinler arasında karşılaştırma yapar. B   7 18 Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. A   7 15 Mitozun canlılar için önemini açıklar. A
8 9 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. C   8 19 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C   8 11 Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. A
9 8 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D   9 20 Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. B   9 12 Hücrenin genel özelliklerini açıklar. B
10 11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. A   10 1 Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. C   10 13 Mayozu ve genel özelliklerini açıklar. D
11 10 Metinle ilgili soruları cevaplar. B   11 2 Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. D   11 9 Mitoz sonucu oluşan hücrelerde kromozom sayısının ve genetik yapının değişmediğini ifade eder. C
12 13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B   12 3 Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A   12 10 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. B
13 12 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D   13 4 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D   13 6 Uzaklığın, kütle çekim kuvvetine etkisini açıklar. B
14 15 Medya metinlerini değerlendirir. A   14 5 Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. B   14 7 Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. C
15 16 Metinle ilgili soruları cevaplar. C   15 6 Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. A   15 8 Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. D
16 14 Yazdıklarını düzenler. D   16 7 Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. C   16 4 Fiziksel anlamda işi açıklar. A
17 18 Metin türlerini ayırt eder. B   17 8 Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. B   17 5 Enerjinin korunumunu açıklar. B
18 17 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. C   18 9 Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. C   18 1 Çekim potansiyel enerjisinin cismin yüksekliğine bağlı olduğunu açıklar. C
19 20 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. D   19 10 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D   19 2 Esneklik potansiyel enerjisini tanımlar. C
20 19 Yazdıklarını düzenler. A   20 11 Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. D   20 3 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. A
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 8  İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. C   1 6 Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C   1 6 Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. C
2 10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B   2 9 Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. A   2 7 Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. D
3 9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A   3 8 Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B   3 2 Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. B
4 5 Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. D   4 7 Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. A   4 5 Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons. D
5 4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. A   5 5 Haccın yapılışını özetler. C   5 8 Students will be able to ask questions related to the frequency of events. A
6 7 Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C   6 1 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. D   6 10 Students will be able to describe past events and experiences. B
7 6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. B   7 4 Umre ibadeti ve önemini açıklar. B   7 9 Students will be able to talk about past events with definite time. C
8 1 Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D   8 10 İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C   8 1 Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. B
9 3 Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. B   9 2 Haccın yapılışını özetler. D   9 4 Students will be able to understand past and present events in oral texts. D
10 2 Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. A   10 3 Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. B   10 3 Students will be able to write pieces describing wildlife. A