7. Sınıf BDS-09. Deneme Cevap Anahtarı (Son Viraj Yayınları)

 

 

2023 - 2024 BDS09 7. Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 2 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D   1 4 Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. A   1 4 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. A
2 3 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A   2 5 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D   2 5 Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. D
3 4 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B   3 6 Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. C   3 6 Yıldız kavramını açıklar. B
4 5 Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. D   4 7 Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. A   4 7 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. C
5 6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. C   5 8 Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. D   5 8 Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. A
6 7 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C   6 9 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. B   6 9 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. D
7 8 Okuduklarını özetler. A   7 10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C   7 10 Evren kavramını açıklar. B
8 9 Okuduklarını özetler. D   8 11 Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. B   8 11 Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. D
9 10 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A   9 12 Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. C   9 12 Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. B
10 11 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. B   10 13 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. C   10 13 Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D
11 12 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. B   11 14 Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. D   11 14 Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. A
12 13 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D   12 15 Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A   12 15 Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. C
13 14 Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A   13 16 Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. B   13 16 Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. B
14 15 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C   14 17 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. C   14 17 Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. A
15 16 Metin türlerini ayırt eder. A   15 18 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. B   15 18 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. C
16 17 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. C   16 19 Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D   16 19 Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. B
17 18 Yazdıklarını düzenler. B   17 20 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. B   17 20 Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D
18 19 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D   18 1 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A   18 1 Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. C
19 20 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B   19 2 Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B   19 2 Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. A
20 1 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. C   20 3 Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. A   20 3 Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. C
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 3 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. B   1 8 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. A   1 3 Students will be able to report on apperances and personalities of other people. C
2 4 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B   2 9 Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. C   2 4 Students will be able to understand short and simple texts on sports. B
3 5 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. D   3 10 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. B   3 7 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A
4 6 Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. C   4 6 Haccın yapılışını özetler. B   4 8 Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. B
5 7 Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. C   5 7 Haccın yapılışını özetler. A   5 9 Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. D
6 8 Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. D   6 4 Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. B   6 10 Students will be able to make simple suggestions. B
7 9 Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. A   7 5 Haccın yapılışını özetler. D   7 5 Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. C
8 10 Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. B   8 1 Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. B   8 6 Students will be able to state their preferences. C
9 1 Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. D   9 2 Haccın yapılışını özetler. C   9 1 Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. A
10 2 Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. A   10 3 Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. A   10 2 Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D