BDS-09. Deneme 5. Sınıf Cevap Anahtarı Çanta Yayınları

2023 - 2024 BDS09 5. Sınıf Cevap Anahtarı Çanta Yayınları
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 14 T.5.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.  D   1 5 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. A   1 9 F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. C
2 15 T.5.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.  A   2 8 M.5.1.5.5. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. B   2 10 F.5.1.4.1. Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. B
3 8 T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. D   3 12 M.5.1.4.2. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. A   3 13 F.5.3.2.2. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. A
4 7 T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.  A   4 11 M.5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. C   4 11 F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. A
5 6 T.5.3.20. Metnin konusunu belirler.  D   5 13 M.5.1.3.5. Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. D   5 12 F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur. C
6 11 T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.  D   6 15 M.5.2.1.5. Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. C   6 15 F.5.4.3.2. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar. D
7 10 T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.  C   7 14 M.5.1.6.2. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür. A   7 14 F.5.3.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. B
8 9 T.5.3.32. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B   8 1 M.5.1.2.10. Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. D   8 3 F.5.4.3.2. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar. C
9 1 T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  B   9 2 M.5.1.4.1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır. D   9 6 F.5.4.4.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. B
10 2 T.5.3.24. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.  A   10 7 M.5.1.6.4. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. B   10 5 F.5.4.4.2. Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. D
11 5 T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.  C   11 6 M.5.1.3.5. Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. C   11 4 F.5.5.4.2. Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. A
12 4 T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.  C   12 9 M.5.2.1.2. Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. C   12 7 F.5.5.3.1. Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. D
13 3 T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A   13 10 M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. D   13 8 F.5.5.2.1. Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. D
14 13 T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C   14 4 M.5.2.2.2. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır. B   14 1 F.5.5.2.2. Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar. B
15 12 T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.  B   15 3 M.5.1.5.6. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A   15 2 F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. C
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 5 SB.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. D   1 5 5.3.2. Selamlaşma adabına riayet eder. D   1 4 Students will be able to understand simple requests for permissions and their responses. A
2 6 SB.5.5.1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder.  B   2 4 5.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. D   2 6 Students will be able to follow slow and carefully articulated speech describing movie characters and movie types. B
3 7 SB.5.4.3. Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. A   3 10 5.1.8. İhlâs suresini okur, anlamını söyler. C   3 5 Students will be able to understand the time. A
4 9 SB.5.5.3. Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder.  C   4 9 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. A   4 8 Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. C
5 10 SB.5.5.2. Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır.  B   5 1 5.2.2. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. A   5 7 Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. B
6 8 SB.5.5.4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.  D   6 3 5.2.2. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. C   6 9 Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. D
7 1 SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.  A   7 2 5.3.5. Hz. Lokman’ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. C   7 10 Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. D
8 4 SB.5.1.3. Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.  A   8 8 5.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. B   8 1 Students will be able to read and understand their lessons/name their lessons. A
9 3 SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.  C   9 7 5.3.1. Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. B   9 2 Students will be able to understand simple oral texts about sports activities. C
10 2 SB.5.3.3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.  D   10 6 5.1.6. Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. A   10 3 Students will be able to understand simple oral texts about sports activities. D