BDS-09. Deneme 4. Sınıf Cevap Anahtarı (Kırmızı Beyaz Yayınları)

2023 - 2024 BDS09 4. Sınıf Cevap Anahtarı - Kırmızı Beyaz Yayınları
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 6 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. A   1 6 Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. D   1 7 Fosillerin oluşumunu açıklar. C
2 7 Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. C   2 7 Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. B   2 8 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. D
3 8 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B   3 8 Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. B   3 9 Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. B
4 9 Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. A   4 9 Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. C   4 10 Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. A
5 10 Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. D   5 10 Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. D   5 11 Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. C
6 11 Yazdıklarını düzenler. D   6 11 Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. C   6 12 Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. D
7 12 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. B   7 12 Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. A   7 13 Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. C
8 13 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. C   8 13 Açınımı verilen küpü oluşturur. D   8 14 Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. D
9 14 Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. A   9 14 İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. A   9 15 Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. B
10 15 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. A   10 15 Düzlemi tanır ve örneklendirir. B   10 4 Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. A
11 1 Yazdıklarını düzenler. C   11 3 Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. C   11 5 Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. D
12 2 Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, grafik ve görseller kullanır. D   12 4 Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. D   12 6 Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. C
13 3 Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. C   13 5 Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. D   13 1 Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar. A
14 4 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. B   14 1 Sütun grafiğini oluşturur. B   14 2 Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar. C
15 5 Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. C   15 2 Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. C   15 3 Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır. B
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 5 Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. D   1 3 Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. D   1 6 Students will be able to make requests by using simple utterances. B
2 6 Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur. C   2 4 İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. A   2 7 Students will be able to talk about nations and nationalities. A
3 7 Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. D   3 5 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrenin genel özelliklerini açıklar. C   3 8 Students will be able to talk about their own and others’ possessions. D
4 8 Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. B   4 1 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile büyüklerini tanır. B   4 9 Students will be able to talk about their daily routines. C
5 9 İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. C   5 2 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. B   5 10 Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. D
6 10 İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. D             6 1 Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. D
7 1 Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. C             7 2 Students will be able to talk about locations of objects. B
8 2 Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. B             8 3 Students will be able to give short and basic instructions. B
9 3 Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. C             9 4 Students will be able to talk about other people’s jobs and likes in simple conversations. A
10 4 Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. D             10 5 Students will be able to talk about other people’s jobs and likes in simple conversations. C