7. Sınıf BDS-08. Deneme Cevap Anahtarı (Fenomen Yayınları)

 

 

 

 

2023 - 2024 BDS08 7. Sınıf Cevap Anahtarı - Fenomen Yayınları
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 7 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  C   1 7 Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar C   1 6 Uzay teknolojilerini açıklar B
2 8 Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. B   2 8 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer A   2 7 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar D
3 9 Deyim ve Atasözlerinin metne katkısını belirler C   3 9 Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar B   3 8 Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur B
4 10 Metnin konusunu belirler. D   4 10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer C   4 9 Galaksilerin yapısını açıklar C
5 11 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A   5 11 Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar A   5 10 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır A
6 12 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B   6 12 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar A   6 11 Evren kavramını açıklar B
7 13 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. A   7 13 Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar B   7 1 Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar B
8 14 Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. C   8 1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer B   8 2 Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır A
9 15 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. A   9 2 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer D   9 3 Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır A
10 16 Metin türlerini ayırt eder. B   10 3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder B   10 4 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır C
11 1 Metnin içeriğini yorumlar. C   11 4 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır B   11 5 Mitozun canlılar için önemini açıklar B
12 2 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. D   12 5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder C   12 17 Mitozun canlılar için önemini açıklar B
13 3 Metinler arasında karşılaştırma yapar. B   13 6 Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar C   13 18 Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır A
14 4 Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. D   14 18 Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar B   14 19 Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır B
15 5 Yazdıklarını düzenler. A   15 19 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır C   15 20 Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır D
16 6 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C   16 20 Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder C   16 12 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır B
17 19 Yazdıklarını düzenler. A   17 16 Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder D   17 13 Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar D
18 20 Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. C   18 17 Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar B   18 14 Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır A
19 17 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B   19 14 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır B   19 15 Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır D
20 18 Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. C   20 15 Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar C   20 16 Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar B
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 4 Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. B   1 6 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. D   1 6 Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities. C
2 5 Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. D   2 7 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. B   2 7 Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs. B
3 6 Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. D   3 8 Nas suresini okur, anlamını söyler. B   3 8 Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. A
4 7 Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B   4 9 Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C   4 9 Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons. C
5 8 Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. C   5 10 İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. B   5 10 Students will be able to understand short and simple texts on sports. D
6 9 Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. D   6 1 İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. B   6 1 Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons. B
7 10 Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. A   7 2 Haccın yapılışını özetler. A   7 2 Students will be able to describe past events and experiences. A
8 1 Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. C   8 3 Haccın yapılışını özetler. A   8 3 Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. C
9 2 Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. D   9 4 Haccın yapılışını özetler. D   9 4 Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D
10 3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. D   10 5 Haccın yapılışını özetler. D   10 5 Students will be able to make simple suggestions. A