BDS-08. Deneme 5. Sınıf Cevap Anahtarı Model Yayınları

2023 - 2024 BDS08 5. Sınıf Cevap Anahtarı Model Yayınları
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 12 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B   1 13 Yüzdeler C   1 7 Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. D
2 13 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A   2 14 Doğal sayıların okunuşu D   2 8 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. C
3 18 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D   3 15 Yüzdeler B   3 9 Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar. D
4 19 Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. C   4 16 Kesirleri yüzdeyi çevirme A   4 1 Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. B
5 20 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B   5 17 Ondalık sayı, kesir, yüzde karşılaştırması B   5 2 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. C
6 14 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. D   6 7 Toplamanın sonucunu tahmin etme D   6 3 Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. A
7 15  Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. C   7 8 Parantezli işlemler A   7 18 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. B
8 16 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C   8 9 Doğal sayı problemleri A   8 19 Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. B
9 17 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. D   9 4 Üslü sayılar D   9 20 Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar. C
10 1 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. A   10 5 Bölme işlemi B   10 4 Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar. C
11 2 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C   11 6 Örüntüler C   11 5 Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur. A
12 3 Metinle ilgili sorulara cevap verir. C   12 1 Kesirlerde toplama çıkarma işlemi B   12 6 Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar. B
13 4  Metindeki söz sanatlarını tespit eder. D   13 2 Kesir dönüşümleri C   13 15 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. B
14 5  Yapım ekinin işlevlerini açıklar. B   14 3 Denk kesirler A   14 16 Ay’ın özelliklerini açıklar. C
15 6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. A   15 18 Onsalık sayılarla toplama çıkarma işlemi A   15 17 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. D
16 7  Metin türlerini ayırt eder. A   16 19 Kesirden ondalık sayıya C   16 12 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. B
17 8 Metnin konusunu belirler. B   17 20 Ondalık sayılarda sıralama B   17 13 Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur. A
18 9 Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C   18 10 Bütünden kesire B   18 14 Güneş’in özelliklerini açıklar. B
19 10 Yazdıklarını düzenler. D   19 11 Ondalık sayıların okunuşu D   19 10 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. B
20 11 Bir işin işlem basamaklarını yazar. B   20 12 Ondalık sayılarla işlemleri D   20 11 Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. D
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 9 Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. C    1 6 Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. D   1 7 Students will be able to understand the time. B
2 10 Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. D    2 7 Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. C   2 8 Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. C
3 1 Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara uygun davranır. A    3 8 Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler C   3 9 Students will be able to tell the time and numbers from 1 to 100. A
4 2 Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. B    4 9 Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar B   4 10 Students will be able to follow slow and carefully articulated speech describing movie characters and movie types. D
5 3 Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. D    5 10 Hz. Davud’un (a.s.) hayatını özetler. D   5 1 Students will be able to use simple utterances to state personal opinions about movies and movie characters. C
6 4 Sanal ortamı güvenli kullanmaya önem gösterir. C    6 1 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. A   6 2 Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters. C
7 5 Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler. D    7 2 Tahiyyat duasını okur, anlamını söyler. A   7 3 Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. D
8 6 Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. B    8 3 Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. B   8 4 Students will be able to name the common illnesses in a simple way. B
9 7 Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. C    9 4 Selamlaşma adabına riayet eder D   9 5 Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. A
10 8 Bölgesindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki etkilerini ilişkilendirir. C    10 5 İletişim ve konuşma adabına uygun davranır B   10 6 Students will be able to express basic needs and feelings about illnesses. B