BDS-08. Deneme 4. Sınıf Cevap Anahtarı (Model Yayınları)

2023 - 2024 BDS08 4. Sınıf Cevap Anahtarı Model Yayınları
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 6 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar C   1 7 En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. D   1 6 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. D
2 7 Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır. B   2 8 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. B   2 7 Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. B
3 8 Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. A   3 9 Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. C   3 8 Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. B
4 9 Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. A   4 10 Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.  B   4 9 Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. C
5 10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. D   5 11 Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler.  A   5 10 Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. D
6 1 Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. ( Benzetme) C   6 12 Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.  C   6 1 Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder. A
7 2 Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. D   7 1 Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar C   7 2 Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. C
8 3 Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. (Örneklendirme) B   8 2 Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.  B   8 3 Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır A
9 4 Yazdıklarını düzenler. A   9 3 Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. A   9 4 Maddelerin hallerine ait temel özellikleri karşılaştırır. B
10 5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. D   10 4 Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.  D   10 5 Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar.  A
11 13 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. B   11 5 Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.  B   11 12 Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. D
12 14 Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. A   12 6 Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.  A   12 11 Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. C
13 11 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. C   13 14 Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.  D          
14 12 Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. B   14 13 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. C          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 4 Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A   1 4 İslam’ın inanç esaslarını sıralar. B   1 4 Students will be able to talk about locations of cities. B
2 5 Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. B   2 5 İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. A   2 5 Students will be able to deliver a simple, brief speech about abilities with an initial preparation. D
3 6 Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. C   3 1 Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. C   3 1 Students will be able to talk about the time. C
4 1 Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. C   4 2 Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. B   4 2 Students will be able to talk about their likes and dislikes. A
5 2 Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır. B   5 3 Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. D   5 3  Students will be able to talk about locations of objects. B
6 3 Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. D                    
7 7 Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır D                    
8 8 Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. C                    
9 10 Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. A                    
10 9 Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. D