7. Sınıf BDS-07. Deneme Cevap Anahtarı (Yanıt Yayınları)

 

 

 

 

 

 

2023 - 2024 BDS07 7. Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 5 Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam A   1 15 Tam Sayıların Kendileri ile Tekrarlı Çarpımını Üslü Nicelik Olarak İfade Eder. D   1 9 Uzay Araştırmaları D
2 10 Söz Sanatları C   2 16 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B   2 3 Uzay Araştırmaları C
3 6 Atasözü-Özdeyiş D   3 17 Toplama İşleminin Özelliklerini Akıcı İşlem Yapmak İçin Birer Strateji Olarak Kullanır. A   3 2 Uzay Araştırmaları C
4 7 Cümle Yorumlama-Örtülü Anlam B   4 1 Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerini Yapar, İlgili Problemleri Çözer. B   4 6 Uzay Araştırmaları A
5 8 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri D   5 2 Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerini Yapar, İlgili Problemleri Çözer. C   5 7 Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri D
6 9 Soru-Cevap D   6 3 Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerini Yapar, İlgili Problemleri Çözer. A   6 8 Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri A
7 1 Hikâyenin Unsurları - 5N 1K C   7 18 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C   7 1 Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri A
8 3 Cümlede Kavramlar A   8 19 Toplama İşleminin Özelliklerini Akıcı İşlem Yapmak İçin Birer Strateji Olarak Kullanır. A   8 10 Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri B
9 11 Cümle Oluşturma-Cümle Tamamlama-Cümle Birleştirme B   9 20 Tam Sayılarla İşlemler Yapmayı Gerektiren Problemleri Çözer. D   9 4 Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri B
10 4 Sözel Mantık C   10 6 Toplama İşleminin Özelliklerini Akıcı İşlem Yapmak İçin Birer Strateji Olarak Kullanır. C   10 5 Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri B
11 2 Gerçek ve Mecaz Anlamlı Sözcükler A   11 7 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C   11 13 Hücre A
12 13 Yardımcı Fikir C   12 8 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B   12 14 Hücre B
13 16 Görsel Yorumlama D   13 4 Tam Sayıların Kendileri ile Tekrarlı Çarpımını Üslü Nicelik Olarak İfade Eder. A   13 15 Hücre D
14 12 Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç Cümleleri B   14 5 Rasyonel Sayıları Ondalık Gösterimle İfade Eder. D   14 16 Hücre C
15 18 Yardımcı Fikir C   15 12 Rasyonel Sayıları Sıralar ve Karşılaştırır. D   15 17 Mitoz A
16 19 Çekimli Fiil B   16 13 Rasyonel Sayıları Sıralar ve Karşılaştırır. B   16 18 Mayoz B
17 20 Anlamlarına Göre Fiiller B   17 14 Devirli Olan ve Olmayan Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayı Olarak İfade Eder. A   17 19 Mitoz B
18 17 Mi, Ki, De'nin Yazımı A   18 9 Rasyonel Sayıları Sıralar ve Karşılaştırır. C   18 20 Mitoz D
19 15 Noktalama İşaretleri (Karma) D   19 10 Rasyonel Sayıları Tanır ve Sayı Doğrusunda Gösterir. A   19 11 Mayoz D
20 14 Konu-Başlık B   20 11 Rasyonel Sayıları Sıralar ve Karşılaştırır. D   20 12 Mayoz C
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 1 Beylikten Cihan Devletine C   1 4 2. Melekler ve Özellikleri B   1 9 Talking About Appearance A
2 3 Hızlı iletişim Güçlü Toplum B   2 5 2. Melekler ve Özellikleri A   2 6 Some Equipment For Sports C
3 2 Beylikten Cihan Devletine A   3 1 2. Melekler ve Özellikleri C   3 2 Some Well Known People İn The Past D
4 8 Hızlı iletişim Güçlü Toplum C   4 2 2. Melekler ve Özellikleri D   4 5 Talking About Personality B
5 9 İletişimin Gücü A   5 3 3. Dünya ve Ahiret Hayatı B   5 10 Wh- Questions A
6 10 İnsandan İnsana Giden Yol B   6 9 3. Dünya ve Ahiret Hayatı C   6 7 Types Of Sports D
7 4 Beylikten Cihan Devletine A   7 10 5. Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi B   7 1 Talking About Appearance B
8 5 İletişim Özgürlüğü C   8 6 4. Ahiret Hayatının Aşamaları A   8 4 Types Of Sports C
9 6 Beylikten Cihan Devletine D   9 7 6. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (A.S.) B   9 3 Simple Present Tense A
10 7 İnsandan İnsana Giden Yol D   10 8 1. Görülen ve Görülemeyen Varlıklar D   10 8 Wh- Questions D