BDS-07. Deneme 4. Sınıf Cevap Anahtarı (Meraklı Zihinler Yayınları)

2023 - 2024 BDS07 4. Sınıf Cevap Anahtarı Meraklı Zihinler
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 3 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. B   1 4 Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. A   1 3 Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. A
2 4 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. A   2 5 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. C   2 4 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. B
3 1 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. B   3 6 Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. D   3 1 Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. C
4 2 Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. D   4 7 Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. B   4 2 Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. B
5 7 Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. B   5 8 Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. C   5 8 Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. A
6 8 Yazma stratejilerini uygular. B   6 9 Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. B   6 9 Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. C
7 9 Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. C   7 10 Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin D   7 10 Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. D
8 10 Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. A   8 1 Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için yapılması gereken işlemleri açıklar. B   8 11 Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. B
9 11 Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. D   9 2 Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. A   9 5 Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. D
10 5 Yönergeleri kavrar. C   10 3 Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirleyerek işlemin doğruluğunu kontrol eder. C   10 6 Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. D
11 6 Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. B   11 13 Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. B   11 7 Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. A
12 14 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. A   12 14 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. A   12 14 Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. A
13 15 Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. A   13 15 Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. C   13 15 Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. D
14 12 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.. B   14 11 Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder. B   14 12 Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. A
15 13 Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. A   15 12 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. D   15 13 Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. C
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 2 Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. C   1 2 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. D   1 3 Students will be able to interact with their classmates through asking for and giving permission in short utterances. A
2 1 Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. C   2 3 Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. B   2 4 Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. B
3 7 Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir. A   3 1 İslam’ın inanç esaslarını sıralar. C   3 1 Students will be able to talk about the time. D
4 8 Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. B   4 5 Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. B   4 2 Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. C
5 9 Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. D   5 4 İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. A   5 7 Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. B
6 10 Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır. A             6 8 Students will be able to ask and answer simple clarification questions. A
7 3 Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C             7 9 Students will be able to recognize phrases/descriptions about locations. B
8 4 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. B             8 10 Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. D
9 5 Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. D             9 5 Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. A
10 6 Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. B             10 6 Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. C