7. Sınıf BDS-06. Deneme Cevap Anahtarı (Pruva Yayınları)

 

 

 

2023 - 2024 BDS06 7. Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 11 Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. B   1 11 Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. D   1 11 Uzay Araştırmaları B
2 10 Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. B   2 10 Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. B   2 10 Uzay Araştırmaları C
3 9 Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. D   3 9 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. B   3 9 Uzay Araştırmaları A
4 8 Metnin içeriğini yorumlar. C   4 8 Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. D   4 8 Uzay Araştırmaları B
5 18 Metnin içeriğini yorumlar. A   5 15 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. B   5 15 Uzay Araştırmaları B
6 19 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. C   6 16 Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. A   6 16 Mayoz C
7 20 Metnin içeriğini yorumlar. B   7 17 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. C   7 17 Mayoz D
8 4 Yazma stratejilerini uygular. C   8 4 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. D   8 4 Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri D
9 3 Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. B   9 3 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C   9 3 Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C
10 2 Metnin içeriğini yorumlar. A   10 2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D   10 2 Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri A
11 1 Metnin içeriğini yorumlar. B   11 1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. B   11 1 Mitoz B
12 15 Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. B   12 18 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A   12 18 Mitoz-Mayoz A
13 16 Metnin içeriğini yorumlar. D   13 19 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C   13 19 Hücre D
14 17 Metnin içeriğini yorumlar. D   14 20 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A   14 20 Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C
15 12 Metnin içeriğini yorumlar. C   15 12 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. C   15 12 Hücre A
16 13 Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. C   16 13 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. D   16 13 Uzay Araştırmaları A
17 14 Metin türlerini ayırt eder. B   17 14 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C   17 14 Mayoz B
18 5 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. D   18 5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A   18 5 Hücre D
19 6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A   19 6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C   19 6 Hücre-doku-organ-sistem-organizma B
20 7 Yazma stratejilerini uygular. C   20 7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A   20 7 Mitoz C
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 4 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B   1 4 Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A   1 4 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities. A
2 3 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A   2 3 Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. A   2 3 Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons. C
3 2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. D   3 2 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. C   3 2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. D
4 1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. A   4 1 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. B   4 1 Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons. D
5 8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A   5 8 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C   5 8 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A
6 9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. C   6 9 Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D   6 9 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities. B
7 10 Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. A   7 10 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. C   7 10 Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons. A
8 5 Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. D   8 5 Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B   8 5 Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. D
9 6 Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C   9 6 Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. B   9 6 Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. B
10 7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B   10 7 İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A   10 7 Students will be able to report on apperances and personalities of other people. C