BDS-06. Deneme 5. Sınıf Cevap Anahtarı (Son Viraj Yayınları)

2023 - 2024 BDS06 5. Sınıf Cevap Anahtarı Son Viraj Yayınları
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 19 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C   1 2 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. B   1 4 Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. A
2 20 Metinler arasında karşılaştırma yapar. C   2 3 Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. C   2 5 Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. C
3 1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B   3 4 Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. A   3 6 Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. A
4 2 Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. D   4 5 En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. B   4 7 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. C
5 3 Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. B   5 10 İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. D   5 8 Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. A
6 4 Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. A   6 11 Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. C   6 20 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. C
7 5 Yapım ekinin işlevlerini açıklar. D   7 12 Dört işlem içeren problemleri çözer. D   7 10 Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. D
8 6 Metin türlerini ayırt eder. A   8 13 Dört işlem içeren problemleri çözer. A   8 11 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. B
9 7 Kökleri ve ekleri ayırt eder. C   9 14 Dört işlem içeren problemleri çözer. C   9 12 Ay'ın özelliklerini açıklar. B
10 8 Okuduklarını özetler. C   10 15 Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. D   10 13 Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur. A
11 9 Metni yorumlar. A   11 18 En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. B   11 14 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. C
12 10 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B   12 19 Dört işlem içeren problemleri çözer. B   12 15 Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. D
13 11 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D   13 20 Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. A   13 16 Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. A
14 12 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. B   14 6 Dört işlem içeren problemleri çözer. D   14 17 Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. B
15 13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. A   15 7 Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. A   15 18 Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar. D
16 14 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. D   16 8 Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. D   16 19 Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. A
17 15 Metinle ilgili sorular sorar. A   17 9 Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. A   17 1 Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. B
18 16 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B   18 16 Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler. B   18 2 Güneş'in özelliklerini açıklar. C
19 17 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. D   19 17 Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. C   19 3 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. D
20 18 Yazdıklarını düzenler. C   20 1 Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler. D   20 9 Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. C
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 3 Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler. C   1 4 Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. B   1 2 Students will be able to talk about daily routines. B
2 4 Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. D   2 5 Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. C   2 3 Students will be able to give directions in a simple way. C
3 5 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. B   3 6 Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. A   3 4 Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. A
4 6 Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. D   4 7 Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. B   4 5 Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. D
5 7 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. A   5 8 Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. D   5 6 Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. C
6 8 Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. C   6 9 Selamlaşma adabına riayet eder. C   6 7 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. D
7 9 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. A   7 10 Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. D   7 8 Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. B
8 10 Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü analiz eder. B   8 1 Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. A   8 9 Students will be able to follow a simple story with visual aids. B
9 1 Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler. D   9 2 Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. C   9 10 Students will be able to express basic needs and feelings about illnesses. D
10 2 Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. B   10 3 Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. A   10 1 Students will be able to understand information about important places. A