BDS-06. Deneme 4. Sınıf Cevap Anahtarı (Mavitikli Yayınları)

2023 - 2024 BDS06 4. Sınıf Cevap Anahtarı Mavi Tikli Yayınları
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 15 Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. C   1 15 En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. C   1 10 Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. A
2 12 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. A   2 14 Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. D   2 7 Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. C
3 8 Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. A   3 4 Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. B   3 2 Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. D
4 5 Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. B   4 11 Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. A   4 3 Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. C
5 6 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. D   5 8 Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. C   5 6 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. D
6 13 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. A   6 9 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. D   6 5 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. A
7 3 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C   7 2 Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. A   7 9 Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. B
8 14 Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. C   8 7 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer., B   8 8 Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. A
9 10 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. D   9 5 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. D   9 4 Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. C
10 4 Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. A   10 12 En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. B   10 1 Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. D
11 11 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. B   11 10 En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. A          
12 1 Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. A   12 13 Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. A          
13 7 Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. D   13 3 En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. B          
14 9 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. C   14 6 Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. C          
15 2 Metin türlerini ayırt eder. C   15 1 Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. A          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 9 Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. C   1 5 Dini ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. C   1 5 Making simple inquiries C
2 10 Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. D   2 4 Dini ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. A   2 3 Expressing ability and inability C
3 1 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. A   3 3 İslamın inanç esaslarını sıralar D   3 4 Making simple inquiries B
4 2 Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. C   4 2 Dini ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. B   4 2 Asking for clarification D
5 7 Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. A   5 1 İslamın şartlarını söyler. B   5 1 Expressing ability and inability C
6 8 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. B                    
7 6 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. D                    
8 4 Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır., D                    
9 5 Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B                    
10 3 Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. A