BDS-05. Deneme 5. Sınıf Cevap Anahtarı

 

2023 BDS05 5 Sınıf Cevap Anahtarı Türkiye Geneli (Fenomen Yayınları)
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A   1 5 Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. C   1 5 Güneş’in özelliklerini açıklar. D
2 6 Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. C   2 6 Dört işlem içeren problemleri çözer. A   2 6 Ay’ın özelliklerini açıklar. A
3 7 Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. B   3 7 En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. D   3 7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. B
4 8 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B   4 8 Dört işlem içeren problemleri çözer. A   4 8 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. C
5 9 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. C   5 1 Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. B   5 1 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. A
6 10 Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. A   6 2 Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. A   6 2 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. D
7 1 Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. B   7 3 Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. C   7 3 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. A
8 2 Metin türlerini ayırt eder. A   8 4 Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. B   8 4 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. D
9 3 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D   9 13 En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. A   9 12 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. D
10 4 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. D   10 14 Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. D   10 13 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. C
11 13 Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. C   11 15 Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. D   11 14 Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. B
12 14 Yazdıklarını düzenler. D   12 11 Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. A   12 15 Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. C
13 15 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. D   13 12 En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. B   13 9 Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. B
14 11 Yapım ekinin işlevlerini açıklar. C   14 9 En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. B   14 10 Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. D
15 12 Yapım ekinin işlevlerini açıklar. B   15 10 Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. A   15 11 Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. D
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 7 Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler. D   1 6 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. D   1 5 Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. C
2 8 Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler. B   2 7 Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. B   2 6 Students will be able to read and understand timetables for their lessons. D
3 9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. C   3 8 Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. A   3 7 Students will be able to give directions in a simple way. D
4 10 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. A   4 9 Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler. C   4 8 Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. B
5 1 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. D   5 10 Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. D   5 9 Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. A
6 2 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. B   6 1 Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. B   6 10 Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. B
7 3 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. A   7 2 Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. B   7 1 Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. D
8 4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. C   8 3 Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. C   8 2 Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. C
9 5 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. D   9 4 Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. C   9 3 Students will be able to talk about daily routines. B
10 6 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. A   10 5 Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. A   10 4 Students will be able to tell the time and numbers from 1 to 100. A