BDS-05. Deneme 4. Sınıf Cevap Anahtarı

2023 BDS05 4 Sınıf Cevap Anahtarı Türkiye Geneli (Kırmızı Beyaz Yayınları)
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 5 Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. A   1 7 Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. D   1 7 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. B
2 6 Metnin ana fikrini belirler. D   2 8 En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. C   2 8 İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. C
3 7 Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder. B   3 9 Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. D   3 9 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. B
4 8 Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. C   4 10 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. A   4 10 Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır. C
5 9 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A   5 11 En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. D   5 11 Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. A
6 10 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. B   6 12 Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. C   6 12 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. B
7 11 Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. C   7 13 Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. A   7 13 Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. D
8 12 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. C   8 14 Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. C   8 14 Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. A
9 13 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. D   9 15 Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler. A   9 15 Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. C
10 14 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. C   10 4  En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. A   10 4 Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder. D
11 15 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. A   11 5 Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. D   11 5 Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. B
12 1 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. D   12 6 Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. B   12 6 Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder. C
13 2 Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. B   13 1 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. A   13 1 Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. A
14 3 Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. A   14 2 En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. C   14 2 Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. B
15 4 Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder. A   15 3  İki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. C   15 3 Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. A
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 5 Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır. B   1 4 Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. B   1 6 Students will be able to interact with their classmates through asking for and giving permission in short utterances. B
2 6 Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır. A   2 5 İslam’ın şartlarını söyler. D   2 7 Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. C
3 7 Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır. D   3 1 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. A   3 8 Students will be able to talk about nations and nationalities. C
4 8 Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. B   4 2 İslam’ın inanç esaslarını sıralar. C   4 9 Students will be able to talk about nations and nationalities. A
5 9 Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. D   5 3  Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. D   5 10 Students will be able to talk about their own and others’ possessions. #
6 10 Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A             6 1 Students will be able to deliver a simple, brief speech about abilities with an initial preparation. D
7 1 Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. C             7 2 Students will be able to ask for clarification in conversations. B
8 2 Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. A             8 3 Students will be able to engage in simple conversations about likes and dislikes. A
9 3 Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. B             9 4 Students will be able to talk about their likes and dislikes. C
10 4 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. C             10 5 Students will be able to talk about their likes and dislikes. D