BDS-04. Deneme 5. Sınıf Cevap Anahtarı

 

2023 - 2024 BDS04 5 Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 11 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D   1 11 En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. D   1 11 Ay’ın Hareketleri ve Evreleri D
2 10 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C   2 10 Dört işlem içeren problemleri çözer. A   2 10 Ay’ın Hareketleri ve Evreleri D
3 9 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. D   3 9 Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. C   3 9 Ay’ın Hareketleri ve Evreleri A
4 8 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. D   4 8 Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. D   4 8 Ay’ın Hareketleri ve Evreleri A
5 18 Metindeki hikâye unsurlarını belirler. B   5 15 En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. C   5 15 Ay’ın Yapısı ve Özellikleri C
6 19 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B   6 16 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. B   6 16 Ay’ın Hareketleri ve Evreleri C
7 20 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D   7 17 En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D   7 17 Ay’ın Yapısı ve Özellikleri B
8 4 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. C   8 4 Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. B   8 4 Güneş, Dünya ve Ay C
9 3 Metni yorumlar. B   9 3 En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C   9 3 Güneş’in Yapısı ve Özellikleri C
10 2 Metnin konusunu belirler. B   10 2 Dört işlem içeren problemleri çözer. A   10 2 Güneş’in Yapısı ve Özellikleri C
11 1 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C   11 1 Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur. D   11 1 Güneş’in Yapısı ve Özellikleri A
12 15 Metni yorumlar. D   12 18 En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. A   12 18 Ay’ın Hareketleri ve Evreleri C
13 16 Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. B   13 19 Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. B   13 19 Güneş, Dünya ve Ay B
14 17 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C   14 20 Dört işlem içeren problemleri çözer. C   14 20 Güneş, Dünya ve Ay D
15 12 Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. C   15 12 Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. A   15 12 Güneş, Dünya ve Ay D
16 13 Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. C   16 13 Dört işlem içeren problemleri çözer. A   16 13 Canlıları Tanıyalım D
17 14 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C   17 14 Dört işlem içeren problemleri çözer. B   17 14 Ay’ın Hareketleri ve Evreleri D
18 5 Metni yorumlar. D   18 5 En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. D   18 5 Canlıları Tanıyalım D
19 6 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D   19 6 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. C   19 6 Güneş, Dünya ve Ay C
20 7 Metin türlerini ayırt eder. B   20 7 Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. D   20 7 Canlıları Tanıyalım D
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. C   1 4 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. D   1 4 Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. C
2 3 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. D   2 3 Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. D   2 3 Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. D
3 2 Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. A   3 2 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. C   3 2 Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. B
4 1 Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler A   4 1 Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. B   4 1 Students will be able to exchange simple personal information. A
5 8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. C   5 8 Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler. B   5 8 Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. C
6 9 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını D   6 9 Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. C   6 9 Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. A
7 10 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. B   7 10 Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. A   7 10 Students will be able to understand simple personal information. A
8 5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. B   8 5 Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. C   8 5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. A
9 6 Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler. C   9 6 Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. A   9 6 Students will be able to exchange simple personal information. D
10 7 Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü analiz eder. C   10 7 İhlâs suresini okur, anlamını söyler. B   10 7 Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. D