BDS-04. Deneme 4. Sınıf Cevap Anahtarı

 

2023 - 2024 BDS04 4 Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 2 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. B   1 2 Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. C   1 4 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. C
2 1 Hayalî ögeler barındıran kısa metin yazar. C   2 1 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. D   2 3 Dünya'nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. D
3 5 Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. A   3 11 Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. A   3 2 Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır. C
4 4 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. D   4 9 Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir. C   4 1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. D
5 3 Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. C   5 10 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler. B   5 5 İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. B
6 8 Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. D   6 5 En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. C   6 13 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. A
7 6 Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. D   7 8 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. D   7 12 Fosillerin oluşumunu açıklar. C
8 7 Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. A   8 6 Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. A   8 14 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. B
9 10 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C   9 4 İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. C   9 11 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. D
10 9 Metin türlerini ayırt eder. B   10 7 Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'e zihinden böler. B   10 9 Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. B
11 12 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. D   11 3 Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. A   11 10 Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar. A
12 11 Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. B   12 15 En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar. B   12 7 Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. D
13 15 Medya metinlerini değerlendirir. C   13 14 En çok üç basamaklı doğal sayıları 10  100 ve 1000 in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla en çok iki basamaklı doğal sayıları 5 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. B   13 6 Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır. A
14 13 Şiir okur. A   14 13 Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. D   14 8 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. C
15 14 Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. B   15 12 En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. A   15 15 Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. A
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 3 Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. C             1 2 Students will be able to deliver a simple, brief speech about abilities with an initial preparation. C
2 4 Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. B             2 1 Students will be able to talk about their likes and dislikes. D
3 5 Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A             3 4 Students will be able to talk about nations and nationalities. A
4 2 Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C             4 3 Students will be able to ask for clarification in conversations. A
5 1 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. D             5 10 Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. B
6 7 Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. B             6 7 Students will be able to talk about locations of cities. B
7 6 Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. C             7 6 Students will be able to deliver a simple, brief speech about abilities with an initial preparation. C
8 10 Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. B             8 9 Students will be able to recognize numbers from one to fifty. D
9 9 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. A             9 8 Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. A
10 8 Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. D             10 5 Students will be able to recognize simple classroom instructions. B
11 13 Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. A                    
12 14 Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. C                    
13 12 Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. B                    
14 11 Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. D                    
15 15 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. C