7. Sınıf BDS-03. Deneme Cevap Anahtarı (Nartest Yayınları)

 

2023 - 2024 BDS03 7. Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 20 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A   1 20 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A   1 20 Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. C
2 19 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B   2 19 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. C   2 19 Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. B
3 18 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. C   3 18 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. D   3 18 Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. C
4 17 Metinle ilgili soruları cevaplar. B   4 17 Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. A   4 17 Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. A
5 16 Metnin içeriğini yorumlar. D   5 16 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. D   5 16 Galaksilerin yapısını açıklar. B
6 15 Metnin konusunu belirler. D   6 15 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. B   6 15 Evren kavramını açıklar. B
7 14 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B   7 14 Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. C   7 14 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. A
8 13 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C   8 13 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. A   8 13 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. A
9 12 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. C   9 12 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. B   9 12 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
10 11 Metnin içeriğini yorumlar. B   10 11 Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. B   10 11 Mitozun canlılar için önemini açıklar. A
11 10 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A   11 10 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C   11 10 Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. D
12 9 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A   12 9 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. D   12 9 Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. C
13 8 Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. D   13 8 Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D   13 8 Mitozun canlılar için önemini açıklar. C
14 7 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. A   14 7 Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. B   14 7 Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. D
15 6 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. C   15 6 Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. A   15 6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. D
16 5 Yazdıklarını düzenler. Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. D   16 5 Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. C   16 5 Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. C
17 4 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. A   17 4 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. B   17 4 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B
18 3 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B   18 3 Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. A   18 3 Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. A
19 2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. D   19 2 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. B   19 2 Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. B
20 1 Yazdıklarını düzenler. Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. C   20 1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C   20 1 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. D
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 10 Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C   1 10 Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A   1 10 Describing characters and people B
2 9 Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. B   2 9 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. C   2 9 Making simple comparisons D
3 8 Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. C   3 8 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. C   3 8 Describing characters and people D
4 7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C   4 7 Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. B   4 7 Describing characters and people B
5 6 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. A   5 6 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D   5 6 Describing characters and people B
6 5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B   6 5 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. A   6 5 Giving explanations and reasons A
7 4 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. D   7 4 Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A   7 4 Describing characters and people C
8 3 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A   8 3 Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D   8 3 Describing characters and people D
9 2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. D   9 2 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. B   9 2 Describing characters and people B
10 1 Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. B   10 1 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. A   10 1 Describing characters and people C