BDS-03. Deneme 5. Sınıf Cevap Anahtarı

 

 

2023 - 2024 BDS03 5. Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 13 Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. A   1 16 Karesi Küpü D   1 12 Ay’ın özelliklerini açıklar. A
2 14 Metinle ilgili sorulara cevap verir. A   2 17 Zihinden Çarpma İşlemi A   2 13 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. D
3 15 Metinle ilgili sorulara cevap verir. C   3 10 Problemler B   3 14 Güneş’in özelliklerini açıklar. B
4 16 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. D   4 11 Problemler A   4 18 Güneş’in özelliklerini açıklar. D
5 4  Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B   5 12 Karesi Küpü C   5 19 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. A
6 5 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. B   6 13 Kalanı Yorumlama D   6 20 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. D
7 6 Metnin konusunu belirler. D   7 14 Doğal Sayılarla Toplama İşelmi A   7 15 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. B
8 7 Metinle ilgili sorular sorar. B   8 15 Doğal Sayılarla İşlemler D   8 16 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. D
9 17 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. C   9 18 Doğal Sayılarla Toplama İşlem, D   9 17 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. A
10 18 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D   10 19 Karesi Küpü A   10 1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. D
11 19 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A   11 20 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi B   11 2 Ay’ın özelliklerini açıklar. C
12 20 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. C   12 4 Örüntüler B   12 3 Güneş’in özelliklerini açıklar. B
13 8 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. D   13 5 Kolay Çarpma Bölme İşlemi D   13 4 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. C
14 9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. B   14 6 Basamak  Değeri C   14 5 Ay’ın özelliklerini açıklar. B
15 10 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C   15 1 Problemler A   15 6 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. C
16 11 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A   16 2 Zihinden Toplama İşlemi B   16 7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. C
17 12 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. C   17 3 Kalanı Yorumlama B   17 8 Güneş’in özelliklerini açıklar. A
18 1 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. B   18 7 Problemler C   18 9 Güneş’in özelliklerini açıklar. B
19 2 Metni yorumlar. A   19 8 Parantezli İşlemler C   19 10 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. B
20 3 Bir işin işlem basamaklarını yazar. C   20 9 Parantezli İşlemler D   20 11 Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. D
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. C   1 6 Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. D   1 7 Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. A
2 10 Çocuk haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlallerine örnekler verir. C   2 7 Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. C   2 8 Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. C
3 1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. B   3 8 Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. D   3 9 Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. D
4 2 Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder. D   4 9 Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler. C   4 10 Students will be able to understand information about important places. B
5 3 Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara uygun davranır. C   5 10 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. A   5 1 Students will be able to understand information about important places. C
6 4 Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder. B   6 1 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. B   6 2 Students will be able to introduce themselves and meet other people. B
7 5 Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. B   7 2 Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. B   7 3 Students will be able to understand simple personal information. A
8 6 Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler. D   8 3 Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. A   8 4 Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. D
9 7 Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler. D   9 4 İhlâs suresini okur, anlamını söyler. C   9 5 Students will be able to understand simple personal information. D
10 8 Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. A   10 5 Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. A   10 6 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. B