BDS-03. Deneme 4. Sınıf Cevap Anahtarı

 

 

 

2023 - 2024 BDS03 4. Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 5 Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. C   1 7 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. B   1 6 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. C
2 6 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. B   2 8 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler. D   2 7 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. B
3 7 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A   3 9 Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. C   3 8 Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. C
4 8 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. B   4 10 En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. A   4 9 Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. A
5 9 Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. C   5 11 En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. C   5 1 İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. C
6 1 Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. D   6 12 En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. B   6 2 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. A
7 2 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. B   7 1 En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. C   7 3 Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. B
8 3 Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. C   8 2 Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. D   8 4 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. D
9 4 Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. D   9 3 En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. C   9 5 Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar. A
10 10 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. C   10 4 İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. A   10 11 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. D
11 12 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. D   11 5 Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. B   11 10 Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. B
12 11 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. A   12 6 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. D   12 12 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. D
13 14 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. D   13 14 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. B          
14 13 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. B   14 13 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. B          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 4 Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. D   1 4 Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. C   1 3 Students will be able to talk about locations of cities. A
2 5 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. A   2 5 İslam’ın inanç esaslarını sıralar. C   2 4 Students will be able to talk about nations and nationalities. B
3 6 Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. D   3 1 Sübhaneke duasını okur, anlamını söyler. D   3 5 Students will be able to identify different people’s nationalities. A
4 1 Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. C   4 2 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. A   4 1 Students will be able to recognize simple classroom instructions D
5 2 Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. A   5 3 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. B   5 2 Students will be able to recognize numbers from one to fifty C
6 3 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. B                    
7 8 Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. B                    
8 7 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. D                    
9 10 Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. C                    
10 9 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. A