BDS-02. Deneme 7. Sınıf Cevap Anahtarı

2023 - 2024 BDS02 7. Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 20 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B   1 20 Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. C   1 20 Yıldızların bulutsulardan oluşma sürecini açıklar. B
2 19 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A   2 19 Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. A   2 19 Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. C
3 18 Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. A   3 18 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. D   3 18 Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. A
4 17 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D   4 17 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. B   4 17 Takım yıldızı kavramını açıklar. D
5 16 Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. A   5 16 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A   5 16 Uzay sondalarını açıklar. A
6 15 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B   6 15 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B   6 15 Yapay uydu çeşitlerini listeler. B
7 14 Metnin konusunu belirler. D   7 14 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B   7 14 Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. A
8 13 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B   8 13 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A   8 13 Yıldızlar arasındaki mesafelerin ""ışık yılı"" adı verilen bir uzaklık ölçü birimi ile ifade edildiğini belirtir. C
9 12 Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. C   9 12 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C   9 12 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D
10 11 Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. C   10 11 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D   10 11 Yapay uydu çeşitlerini listeler. C
11 10 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D   11 10 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. C   11 10 Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. B
12 9 Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C   12 9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B   12 9 Yapay uydu çeşitlerini listeler. D
13 8 Metnin içeriğini yorumlar. C   13 8 Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. D   13 8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. C
14 7 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. D   14 7 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A   14 7 Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. B
15 6 Metinler arasında karşılaştırma yapar. A   15 6 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. D   15 6 Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. D
16 5 Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. A   16 5 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. A   16 5 Uzay teknolojilerini açıklar. D
17 4 Yazdıklarını düzenler. C   17 4 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. A   17 4 Yıldızların sıcaklıkları, renkleri ve kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklar. C
18 3 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B   18 3 Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. D   18 3 Bulutsu kavramını açıklar. A
19 2 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. B   19 2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B   19 2 Yıldız kavramını açıklar. A
20 1 Yazdıklarını düzenler. D   20 1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. D   20 1 Karadelik kavramını açıklar. D
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B   1 10 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C   1 10 Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B
2 9 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. B   2 9 Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. B   2 9 Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons. C
3 8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D   3 8 Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. C   3 8 Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. D
4 7 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. A   4 7 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. D   4 7 Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. C
5 6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C   5 6 Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A   5 6 Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. B
6 5 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. C   6 5 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. B   6 5 Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. D
7 4 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. C   7 4 Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. D   7 4 Students will be able to write simple pieces to compare people. A
8 3 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A   8 3 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. C   8 3 Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons. A
9 2 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. C   9 2 Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. B   9 2 Students will be able to report on apperances and personalities of other people. A
10 1 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A   10 1 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C   10 1 Students will be able to report on apperances and personalities of other people. B