BDS-02. Deneme 5. Sınıf Cevap Anahtarı

 

2023 - 2024 BDS02 5. Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 15 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. D   1 15 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. #   1 15 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. D
2 14 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B   2 14 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. D   2 14 Güneş’in özelliklerini açıklar. B
3 13 Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. C   3 13 En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. #   3 13 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. C
4 12 Kökleri ve ekleri ayırt eder. D   4 12 Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. C   4 12 Ay’ın özelliklerini açıklar. A
5 11 Yazdıklarını düzenler. B   5 11 En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. B   5 11 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. B
6 10 Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. B   6 10 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. B   6 10 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. D
7 9 Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. A   7 9 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. C   7 9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. C
8 8 Metinle ilgili sorulara cevap verir. A   8 8 İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. C   8 8 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A
9 7 Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C   9 7 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. B   9 7 Ay’ın özelliklerini açıklar. A
10 6 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B   10 6 En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. C   10 6 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. D
11 5 Yazdıklarını düzenler. B   11 5 Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. A   11 5 Ay’ın özelliklerini açıklar. C
12 4 Bir işin işlem basamaklarını yazar. C   12 4 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. D   12 4 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. C
13 3 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D   13 3 En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. D   13 3 Ay’ın özelliklerini açıklar. D
14 2 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C   14 2 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. D   14 2 Güneş’in özelliklerini açıklar. B
15 1 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A   15 1 En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. C   15 1 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. C
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 10 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. C   1 10 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. A   1 10 Students will be able to understand simple personal information. B
2 9 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. B   2 9 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B   2 9 Students will be able to exchange simple personal information. A
3 8 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. A   3 8 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C   3 8 Students will be able to introduce themselves and meet other people. C
4 7 Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara uygun davranır. D   4 7 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. D   4 7 Students will be able to read picture stories, conversations and cartoons about personal information. A
5 6 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. C   5 6 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B   5 6 Students will be able to read picture stories, conversations and cartoons about personal information. B
6 5 Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara uygun davranır. B   6 5 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. A   6 5 Students will be able to give directions in a simple way. D
7 4 Çocuk haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlallerine örnekler verir A   7 4 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B   7 4 Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. B
8 3 Çocuk haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlallerine örnekler verir A   8 3 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. D   8 3 Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. D
9 2 Çocuk haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlallerine örnekler verir B   9 2 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. D   9 2 Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. C
10 1 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. D   10 1 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. A   10 1 Students will be able to understand information about important places A