BDS-02. Deneme 4. Sınıf Cevap Anahtarı

2023 - 2024 BDS02 4. Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 1 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. D   1 1 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C   1 1 Yer Kabuğunun Yapısı C
2 2 Metinler arasında karşılaştırma yapar. A   2 2 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. A   2 2 İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir A
3 3 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. B   3 3 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. B   3 3 Bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. C
4 4 Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. A   4 4 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. B   4 4 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar C
5 5 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur B   5 5 Belirli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. A   5 5 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar B
6 6 Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. D   6 6 Belirli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. C   6 6 Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar B
7 7 Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. A   7 7 İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır B   7 7 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. D
8 8 Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. C   8 8 İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır D   8 8 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar D
9 9 Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. A   9 9 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. A   9 9 Dünya’mızın Hareketleri C
10 10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. D   10 10 Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar C   10 10 Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar A
11 11 Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder B   11 11 İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır D   11 11 Yer Kabuğunun Yapısı C
12 12 Metinler arasında karşılaştırma yapar D   12 12 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. D   12 12 Fosillerin oluşumunu açıklar. D
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 1 Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır B   1 1 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır A   1 1 Make requests by using simple utterances B
2 2 Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur C   2 2 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır C   2 2 Make requests by using simple utterances C
3 3 Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar C   3 3 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır B   3 3 gGve and respond to simple instructions verbally C
4 4 Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur B   4 4 Tekbir ve salavatı söyler. B   4 4 identify different people’s nationalities C
5 5 Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar D   5 5 Tekbir ve salavatı söyler. C   5 5 Make requests by using simple utterances A
6 6 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar B   6 6 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır A   6 6 Talk about locations of cities. D
7 7 Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar D   7 7 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır D   7 7 Give and respond to simple instructions verbally D
8 8 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar B   8 8 Tekbir ve salavatı söyler. A   8 8 Give and respond to simple instructions verbally B
9 9 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar B   9 9 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır D   9 9 Give and respond to simple instructions verbally B
10 10 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar A   10 10 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır B   10 10 Give and respond to simple instructions verbally A
11 11 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar B   11 11 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır C   11 11 Give and respond to simple instructions verbally D
12 12 Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır C   12 12 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır B   12 12 Give and respond to simple instructions verbally A