BDS-01. Deneme 7. Sınıf Cevap Anahtarı

 

2023 - 2024 BDS1 7. Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 20 Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. B   1 20 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. B   1 20 Galaksilerin yapısını açıklar. D
2 19 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B   2 19 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. D   2 19 Uzay teknolojilerini açıklar. C
3 18 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B   3 18 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. B   3 18 7.1.1.6 Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. B
4 17 Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. C   4 17 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C   4 17 Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. A
5 16 Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. B   5 16 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. D   5 16 Evren kavramını açıklar. B
6 15 Metindeki hikâye unsurlarını belirler. A   6 15 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C   6 15 Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. D
7 14 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B   7 14 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. B   7 14 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. A
8 13 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. D   8 13 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D   8 13 Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. C
9 12 Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. B   9 12 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B   9 12 Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. C
10 11 Metnin içeriğini yorumlar. C   10 11 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A   10 11 Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. D
11 10 Metinle ilgili soruları cevaplar. D   11 10 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D   11 10 Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. B
12 9 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. C   12 9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. A   12 9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. C
13 8 Metin türlerini ayırt eder. D   13 8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C   13 8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D
14 7 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A   14 7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. D   14 7 Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. D
15 6 Metnin konusunu belirler. B   15 6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C   15 6 Evren kavramını açıklar. B
16 5 Yazdıklarını düzenler. A   16 5 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. D   16 5 Uzay teknolojilerini açıklar. B
17 4 Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. C   17 4 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. A   17 4 Galaksilerin yapısını açıklar. A
18 3 Yazdıklarını düzenler. C   18 3 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. B   18 3 Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. B
19 2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B   19 2 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. D   19 2 Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. A
20 1 Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. A   20 1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. C   20 1 Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. D
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. C   1 10 Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C   1 10 Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. A
2 9 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B   2 9 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. B   2 9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. D
3 8 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C   3 8 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. A   3 8 Students will be able to report on apperances and personalities of other people. B
4 7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B   4 7 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C   4 7 Students will be able to ask questions related to the frequency of events. C
5 6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A   5 6 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. B   5 6 Students will be able to write simple pieces to compare people. C
6 5 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D   6 5 Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. D   6 5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. B
7 4 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D   7 4 Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A   7 4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D
8 3 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir A   8 3 Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A   8 3 Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. C
9 2 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir B   9 2 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. D   9 2 Students will be able to report on apperances and personalities of other people A
10 1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. A   10 1 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. D   10 1 Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. D