BDS-01. Deneme 5. Sınıf Cevap Anahtarı

2023 - 2024 BDS1 5. Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 15 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. D   1 15 En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. B   1 15 Güneş'in dönme hareketi yaptığını belirtir. B
2 14 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. D   2 14 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. C   2 14 Güneş'in özelliklerini açıklar. D
3 13 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. B   3 13 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. B   3 13 Ay'ın büyüklüğünü belirtir. C
4 12 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C   4 12 Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. C   4 12 Ay'ın özelliklerini açıklar. C
5 11 Metindeki hikâye unsurlarını belirler. A   5 11 En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. D   5 11 Güneş'in özelliklerini açıklar. A
6 10 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. B   6 10 Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. A   6 10 Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A
7 9 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. C   7 9 İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. D   7 9 Ay'ın yüzey yapısını açıklar. C
8 8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. D   8 8 En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. D   8 8 Güneş'in özelliklerini açıklar. D
9 7 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B   9 7 En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. C   9 7 Ay'ın özelliklerini açıklar. B
10 6 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. A   10 6 En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. A   10 6 Ay'ın özelliklerini açıklar. B
11 5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. A   11 5 En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. B   11 5 Güneş'in özelliklerini açıklar. C
12 4 Metinle ilgili sorulara cevap verir. A   12 4 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. A   12 4 Ay'ın özelliklerini açıklar. A
13 3 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C   13 3 En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C   13 3 Güneş ile Dünya'nın büyüklüklerini kıyaslar. B
14 2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. C   14 2 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. D   14 2 Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. D
15 1 Metinle ilgili sorulara cevap verir. B   15 1 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. C   15 1 Güneş'in özelliklerini açıklar. D
                           
                           
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 10 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. C   1 10 Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B   1 10 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C
2 9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. C   2 9 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. D   2 9 Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. B
3 8 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. D   3 8 Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. B   3 8 Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. D
4 7 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. B   4 7 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. A   4 7 Students will be able to understand simple personal information. C
5 6 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. B   5 6 Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. A   5 6 Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. B
6 5 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. D   6 5 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. D   6 5 Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. A
7 4 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. A   7 4 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. D   7 4 Students will be able to exchange simple personal information. C
8 3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. A   8 3 Allah'ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C   8 3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A
9 2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. C   9 2 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. B   9 2 Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. D
10 1 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. A   10 1 Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. B   10 1 Students will be able to read and understand picture stories, conversations and cartoons about personal information. B