BDS-01. Deneme 4. Sınıf Cevap Anahtarı

 

2023 - 2024 BDS1 4. Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 12 Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. B   1 13 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C   1 12 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. D
2 13 Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. D   2 14 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler. A   2 13 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. C
3 14 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. A   3 15 En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar. D   3 14 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. D
4 15 Metinler arasında karşılaştırma yapar. C   4 7 En çok dört basamaklı sayılarla çalışılır. D   4 15 Fosillerin oluşumunu açıklar. B
5 7 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. A   5 8 10000’e kadar (10000 dâhil) yüzer ve biner sayar. D   5 6 Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. C
6 8 Metinle ilgili sorular sorar. D   6 9 En çok dört basamaklı sayılarla çalışılır. D   6 7 Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. D
7 9 Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. B   7 10 Belirli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. C   7 8 Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. A
8 10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. A   8 11 Belirli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. B   8 9 Fosillerin oluşumunu açıklar. B
9 11 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. #   9 12 En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. D   9 10 Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. A
10 1 Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. B   10 1 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler. D   10 11 Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. B
11 2 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. B   11 2 Belirli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. D   11 1 Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. D
12 3 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. D   12 3 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler. A   12 2 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. A
13 4 Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. C   13 4 Belirli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. C   13 3 Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. D
14 5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. D   14 5 En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar B   14 4 Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. B
15 6 Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. B   15 6 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C   15 5 Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. A
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 3 Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. B   1 4 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır D   1 5 Asking for permission B
2 4 Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. D   2 5 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır C   2 6 Asking for permission C
3 5 Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. C   3 1 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır B   3 7 Making simple requests A
4 6 Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. A   4 2 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır D   4 8 Naming numbers D
5 7 Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. B   5 3 Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır C   5 9 Naming numbers C
6 8 Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. D             6 10 Naming numbers A
7 9 Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. C             7 1 Telling someone what to do D
8 10 Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. B             8 2 Asking for permission A
9 1 Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. D             9 3 Asking for permission B
10 2 Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. C             10 4 Telling someone what to do C