Ücretsiz Deneme 7. Sınıf Cevap Anahtarı

 

2024 BDS0 7. Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 20 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar B   1 20 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.  C   1 20 Uzay teknolojilerini açıklar. B
2 19 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. C   2 19 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D   2 19 Teleskobun gök biliminin gelişimine yönelik çıkarımlarda bulunur. A
3 18 Yazdıklarını düzenler D   3 18 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C   3 18 Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. D
4 17 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A   4 17 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B   4 17 Teleskobun gök biliminin gelişimine yönelik çıkarımlarda bulunur. B
5 16 Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. D   5 16 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. A   5 16 Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. C
6 15 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. D   6 15 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B   6 15 Uzay teknolojilerini açıklar. C
7 14 Yazdıklarını düzenler B   7 14 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B   7 14 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B
8 13 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder C   8 13 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.  D   8 13 Uzay teknolojilerini açıklar. A
9 12 Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder A   9 12 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.  A   9 12 Uzay teknolojilerini açıklar. B
10 11 Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. B   10 11 Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. A   10 11 Galaksilerin yapısını açıklar. B
11 10 Metin türlerini ayırt eder. D   11 10 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.  C   11 10 Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. D
12 9 Metnin konusunu belirler. A   12 9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.  D   12 9 Yıldız kavramını açıklar. C
13 8 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. C   13 8 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.  B   13 8 Yıldız kavramını açıklar. A
14 7 Metindeki anlatım biçimlerini belirler. C   14 7 Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.  D   14 7 Uzay teknolojilerini açıklar. C
15 6 Okuduklarını özetler. B   15 6 Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.  D   15 6 Evren kavramını açıklar. D
16 5 Metnin içeriğini yorumlar. C   16 5 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.  A   16 5 Uzay teknolojilerini açıklar. A
17 4 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D   17 4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.  B   17 4 Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. A
18 3 Metnin konusunu belirler. C   18 3 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.  C   18 3 Evren kavramını açıklar. C
19 2 Metindeki hikâye unsurlarını belirler B   19 2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.  A   19 2 Yıldız kavramını açıklar. D
20 1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. C   20 1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C   20 1 Uzay teknolojilerini açıklar. D
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B   1 10 Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A   1 10 Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. D
2 9 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. C   2 9 Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. D   2 9 Students will be able to report on apperances and personalities of other people. A
3 8 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B   3 8 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C   3 8 Students will be able to report on apperances and personalities of other people. B
4 7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. D   4 7 Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A   4 7 Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons. C
5 6 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A   5 6 Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B   5 6 Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons. D
6 5 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. D   6 5 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D   6 5 Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. C
7 4 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. C   7 4 Nâs suresini okur, anlamını söyler. C   7 4 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities. B
8 3 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A   8 3 Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B   8 3 Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. B
9 2 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. C   9 2 Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. B   9 2 Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons. C
10 1 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B   10 1 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. C   10 1 Students will be able to write simple pieces to compare people. A