Ücretsiz Deneme 5. Sınıf Cevap Anahtarı

2024 BDS0 5. Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 15 Metin türlerini ayırt eder. B   1 15 En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. B   1 15 Güneş'in özelliklerini açıklar. A
2 14 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. C   2 14 En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C   2 14 Güneş'in özelliklerini açıklar. B
3 13 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. #   3 13 En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. A   3 13 Güneş'in özelliklerini açıklar. B
4 12 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. D   4 12 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir D   4 12 Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğü ile karşılaştıracak şekilde model hazırlar. D
5 11 Bir işin işlem basamaklarını yazar. A   5 11 En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. A   5 11 Güneş'in özelliklerini açıklar. C
6 10 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C   6 10 Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur C   6 10 Ay'ın özelliklerini açıklar. D
7 9 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. #   7 9 Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur B   7 9 Ay'ın özelliklerini açıklar. D
8 8 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. D   8 8 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir D   8 8 Güneş'in özelliklerini açıklar. C
9 7 Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. C   9 7 İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır B   9 7 Ay'ın özelliklerini açıklar. C
10 6 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. #   10 6 İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. D   10 6 Ay'ın özelliklerini açıklar. A
11 5 Metinle ilgili sorular sorar. D   11 5 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. D   11 5 Güneş'in özelliklerini açıklar. C
12 4 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A   12 4 En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. A   12 4 Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. B
13 3 Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C   13 3 Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur C   13 3 Ay'ın özelliklerini açıklar. D
14 2 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. A   14 2 En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. B   14 2 Ay'ın özelliklerini açıklar. B
15 1 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. #   15 1 En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. C   15 1 Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A
                           
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 10 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. B   1 10 Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C   1 10 Students will be able to  read their time table for their lessons. A
2 9 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. #   2 9 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. D   2 9 Students will be able to exchange simple personal information. B
3 8 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. B   3 8 Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. C   3 8 Students will be able to read picture stories, conversations and cartoons about personal information. D
4 7 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. A   4 7 Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. A   4 7 Students will be able to  introduce themselves and meet other people. C
5 6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır D   5 6 Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. D   5 6 Students will be able to  read their time table for their lessons. D
6 5 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. C   6 5 Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. A   6 5 Students will be able to exchange simple personal information. A
7 4 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır D   7 4 İhlâs suresini okur, anlamını söyler. D   7 4 Students will be able to read picture stories, conversations and cartoons about personal information. A
8 3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. C   8 3 Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. B   8 3 Students will be able to  read their time table for their lessons. B
9 2 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır D   9 2 Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler. B   9 2 Students will be able to understand simple personal information. D
10 1 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. A   10 1 Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. A   10 1 Students will be able to understand simple personal information. C