Ücretsiz Deneme 4. Sınıf Cevap Anahtarı

2023 - 2024 BDS00 4. Sınıf Cevap Anahtarı
Türkçe   Matematik   Fen Bilimleri
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 15 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur D   1 10 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C   1 8 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir C
2 13 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. A   2 6 En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar A   2 9 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir C
3 9 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur A   3 12 Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar B   3 4 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır C
4 8 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C   4 15 Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar B   4 10 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir B
5 6 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar B   5 8 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. A   5 7 Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır B
6 7 Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder A   6 9 En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. C   6 6 Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. B
7 10 Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar B   7 13 10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. D   7 5 Fosillerin oluşumunu açıklar. D
8 11 Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder A   8 1 En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar D   8 1 Fosillerin oluşumunu açıklar. D
9 1 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar D   9 11 Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar B   9 3 Fosillerin oluşumunu açıklar. A
10 2 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar C   10 14 En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. D   10 2 Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. C
11 3 Okuduğu metnin konusunu belirler B   11 5 En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar A          
12 4 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar A   12 3 En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar A          
13 5 Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder A   13 2 En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar C          
14 12 Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder D   14 4 En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar B          
15 14 Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar A   15 7 En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. D          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Sosyal Bilgiler   Din Kültürü   İngilizce
A B Konu DC   A B Konu DC   A B Konu DC
1 9 Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur A   1 3 Dini ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır D   1 5 Understand short and clear utterances about requests D
2 10 Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur C   2 5 Dini ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır A   2 4 Understand short and clear utterances about permission A
3 2 Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar D   3 2 Dini ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır D   3 2 Understand short and clear utterances about permission C
4 3 Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar B   4 4 Dini ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır A   4 1 Recognize simple classroom instructions A
5 8 Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar A   5 1 Dini ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır D   5 3 Recognize numbers from one to fifty C
6 5 Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur B                    
7 7 Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar C                    
8 6 Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar A                    
9 4 Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar C                    
10 1 Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar B