deneme ve sınav kulübü deneme ve sınav kulübü deneme ve sınav kulübü deneme ve sınav kulübü deneme ve sınav kulübü

8. Sınıf 4. Deneme LGS Sınavı

8. Sınıf 4. Deneme Sınavı

Deneme Kulübü 2008 yılından bu yana Türkiye Geneli sınavlar hazırlamakta ve uygulamaktadır. Deneme Kulübünün diğer uygulanan sınavlardan ayırt edici en büyük farkı; sınavları kendi bünyesinde uygulayıp tam bir sınav atmosferi yaşatarak uygulamasıdır. Deneme sınavları, kayıt yaptıran öğrencilerimize Cumartesi ve Pazar günleri uygulanmaktadır.

Sınav Sonuçları ve İşleyiş Özeti

Sınavlarımız uygulandıktan sonra pazartesi günü 20.00 – 22:00 saatleri arasında sonuçlar sınava katılan öğrencilerin veli cep telefonlarına sms olarak gönderilmektedir Her sınav açıklandıktan sonra sınavı takip eden Çarşamba 17:00 ye kadar Optik form okumalarına ve sınav sorularına iletişim bölümüden itiraz edebilirsiniz. İtirazlar değerlendirilip kesin sınav sonuçları açıklanır.

2.3.4. Sınıf Öğrencilerinden sınava katılan ve 550,00 puanı geçen her şubemizin ilk 5 Öğrencisine Başarı Belgesi ve Madalya armağan edilmektedir. 5.6.7.8. sınıf öğrenciler ise madalya kazanan listelerinde görüntülenir. Başarı belgesi ve madalyalar şubelerimize 2 hafta içerisinde şubelerimize ulaştırılmaktadır. Ayrıca Her şubenin 550,000 puan ve üzeri İlk 70 Öğrencisini sitemizden görüntüleyip öğrencinizin genel durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sınava katılan öğrencilerin kendi sayfalarına giriş yapıp sınav karnesi, önceki sınavları ve soru çözümlerine ulaşabilirsiniz.

Öğretmenlerimize özel, kendi öğrencilerinin sınav sonuçlarına ulaşabileceği panel için sitemizden başvuru yapabilirler.

Sınav Kayıtları

 • Türkiye geneli tüm şubelerimizden kayıt yaptırabilirsiniz.

Deneme Kulübü Ligi

2017 – 2018 yılında Lig oluşması için lig hesaplamasına dahil olan sınavlarda minumum ortalama 40 öğrenci katılması gerekmektedir. Aksi halde lig hesaplanamaz ve ödülleri verilemez. Detaylar için Lig Puanı hesaplaması detaylarına tıklayınız

Sonuç Hesaplamaları

BAKANLIK TARAFINDAN LGS SINAVLARINDA 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRDÜĞÜ İÇİN ORTAOKUL SINAVLARIMIZDA YANLIŞLAR NETİ ETKİLEYECEKTİR.

Sınav Konu Analizleri

8. Sınıflar için Türkiye Genelinde Tüm Şubelerimizde yapılacak deneme sınavında aşağıdaki konulardan soruları içermektedir.

8. Sınıf 4. Deneme Sınavı Ayrıntıları

Yayın Adı:Deneme Kulübü Yayınları
Sınav Tarihi:7-8 Mart
Sınav Süresi:Dakika
Sınavdaki Toplam Soru Sayısı:20 Soru
Türkçe Dersi Soru Sayısı:20 Soru
Matematik Dersi Soru Sayısı:20 Soru
Fen ve Teknoloji Dersi Soru Sayısı:20 Soru
Sosyal Bilgiler Dersi Soru Sayısı:20 Soru
Din Kültürü ve A.B. Dersi Soru Sayısı:20 Soru
İngilizce Dersi Soru Sayısı:20 Soru

Konu Ayrıntıları

Türkçe Dersi Konu Ayrıntıları

 • (EYLEMSİ)
 • Fiilimsi (İsim, Sıfat, Zarf)
 • SÖZCÜKTE ANLAM
 • Çok Anlamlılık
 • Gerçek ve Mecaz Anlam
 • Terim Anlam
 • Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
 • Yansıma Sözcükler ve İkilemeler
 • Somut – Soyut, Nitel – Nicel
 • Deyimler
 • Söz Sanatları
 • CÜMLEDE ANLAM
 • Öznel ve Nesnel Yargı
 • Neden – Sonuç, Amaç – Sonuç, Koşul ve Karşılaştırma
 • Cümleleri
 • Kavramlar
 • Duygu Belirten Cümleler
 • Cümle Yorumlama, Cümle Tamamlama, Cümle Oluşturma
 • Atasözleri
 • PARAGRAFTA ANLAM
 • Paragrafın Anlam ve Yapı Yönü
 • PARAGRAFIN DİL VE ANLATIM YÖNÜ
 • Anlatım Biçimleri
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Anlatıcı Türleri, Duyular ve Kavramlar
 • CÜMLENİN ÖGELERİ
 • Yüklem, Özne, Nesne, Yer Tamlayıcısı, Zarf Tümleci
 • Ara Söz – Cümlede Vurgu
 • FİİLDE ÇATI
 • Öznesine Göre ve Nesnesine Göre Fiiller
 • CÜMLE TÜRLERİ
 • Anlamlarına Göre, Yüklemin Türüne Göre, Yüklemin Yerine Göre, Yapısına Göre Cümleler
 • YAZIM KURALLARI
 • NOKTALAMA İŞARETLERİ
 • METİN TÜRLERİ

Matematik Dersi Konu Ayrıntıları

 • Çarpanlar ve Katlar
 • Üslü İfadeler *M.8.1.2.5
 • Kareköklü İfadeler
 • Veri Analizi *M.8.1.3.8
 • Basit Olayların Olma Olasılığı *M.8.5.1.2
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
 • Doğrusal Denklemler *M.8.2.2.6

Fen ve Teknoloji Dersi Konu Ayrıntıları

 • MEVSİMLER VE İKLİM
 • Mevsimlerin Oluşumu
 • İklim ve Hava Hareketleri
 • DNA VE GENETİK KOD
 • DNA ve Genetik Kod
 • Kalıtım
 • Mutasyon ve Modifikasyon
 • Adaptasyon
 • Biyoteknoloji
 • BASINÇ
 • Basınç
 • MADDE VE ENDÜSTRİ
 • Periyodik Sistem
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Tepkimeler

Sosyal Bilgiler Dersi Konu Ayrıntıları

 • BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
 • Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
 • Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
 • Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
 • MİLLİ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR
 • Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
 • Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
 • Kuvâ-yı Milliye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
 • Mısakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirler analiz eder.
 • Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na kaşı tepkilerini değerlendirir.
 • MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!
 • Milli Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Milli Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Milil Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan
 • Atatürk’ün, milli ve çağdaş ve eğitime verdiği önemi kavrar.
 • Türk milletinin milil birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Milliye
 • Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
  Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında
 • Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
 • Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kantılar gösterir.

Din Kültürü ve A.B. Dersi Konu Ayrıntıları

 • KADER İNANCI
 • Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
 • İnsanın ilmi, iradesi, sorumluğu ile kader arasında ilişki kurar.
 • Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
 • Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış
 • anlayışları sorgular.
 • Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 • Ayet el – Kürsi’yi okur, anlamını söyler.
 • ZEKÂT VE SADAKA
 • İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve
 • hadisler ışığında yorumlar.
 • Zekât ve sadaka ibateni ayet ve hadislerle açıklar.
 • Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark
  eder.
 • Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 • Maûn suresini okur, anlamını söyler.
 • DİN VE HAYAT
 • Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.
 • İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili
 • ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
 • Hz Yusuf’un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır.
 • Asr suresini okur, anlamını söyler.

İngilizce Dersi Konu Ayrıntıları

 • Friendship
 • Teen Life
 • In The Kitchen
 • On The Phone
 • The Internet

Sınav Sonuçları

 • 8. Sınıf Deneme Sınavları Lig Puanları (dönem sonunda açıklanmaktadır)
 • Öğrenci – Veli Girişini gsm numarasına gelen bilgi ile sağ üst köşeden yapabilirsiniz
 • Öğretmen Girişi sağ üst köşeden yapabilirsiniz. (şifre talebi için saoldaki menüden başvurunuz
"8. Sınıf 4. Deneme LGS Sınavı" Hakkında Yorumlar