meb-temel-egitimden-ortaogretime-gecis-sistemi-teog-sinavi_Page_01

Yeni sistemde (Liseye geçiş sistemi TEOG) sınavlar ne zaman yapılacak? Liseye geçiş sisteminde (TEOG) öğrencilere kaç soru sorulacak? Soruların kapsamı ne olacak? Telafi sınavları nasıl olacak? 8.sınıfta puanlama sistemi nasıl olacak? Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemi nasıl yapılacak? İşte tüm bu soruların yanıtlarını Uzaman Eğitimci Hayati Oktay Eğitimtercihi okurları için yazdı..

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl orta öğretime geçiş sınavı TEOG için detayları eğitim camiasıyla paylaştı. Ancak eğitimciler yeni sisteme giriş yapmadan tam olarak uygulamanın nasıl olacağını kestiremiyorlar. Birçok okul yöneticisi bu konuda bilgi eksikliği taşıdıklarını dile getiriyor. Bu çok doğal çünkü yeni bir sistem ve ilk defa uygulanacak.

Öğretmenler belirtilen tarihlerde yapılacak merkezi sınav için müfredatı yetiştirme telaşındalar. Milli Eğitim Bakanlığı İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı göndererek öncelikle 8. Sınıf derslerine giren öğretmen açıklarının tamamlanmasını ve boş geçen ders olmaması için tedbirlerin ivedilikle okul müdürlükleri tarafından alınmasını istedi.

Yeni sınav sistemini anlatmak üzere birçok okulu ziyaret etme fırsatım oldu. Bu ziyaretlerde gördüğüm ve özellikle okul yöneticilerinin sormuş olduğu soruları derlemek istedim. İşte öne çıkan sorular ve cevapları.

1. Yeni sistemin adı nedir?

Yeni sistemin adı TEOG. (Temel Eğitimden Ortaöğretime geçiş sınavı)

2. Yeni sistemde sınavlar ne zaman yapılacak?

2013-2014 eğitim öğretim yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlandı.

3. Yeni sistemde öğrencilerimiz hangi sınavlara girecek ve kaç soru sorulacak?

6 (Altı) temel dersten sınav yapılacak. Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav şeklinde uygulanacak.

DERS

 MERKEZİ  YAZILI

SORU SAYISI

Türkçeİkinci yazılısı

20

Matematikİkinci yazılısı

20

Fen Bilimleriİkinci yazılısı

20

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Birinci yazılısı

20

Yabancı Dil

ikinci yazılısı

20

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Birinci Yazılısı

20

4. Yeni sistemde okul yönetimi herhangi bir işlem yapacak mı?

Yeni sistemde öğrenciler kendi okullarında sınava alınacağı için mevcut e-okul üzerindeki bilgileri kullanılacak. Herhangi bir işlem gerekmeyecek.

5. Soruların kapsamı ne olacak?

Sorular 1. DÖNEM İÇİN Kasım sonuna kadar olan müfredatı kapsayacak. 2. DÖNEM İÇİN  Nisan sonuna kadar olan müfredat ve sene başından itibaren işlenen konuları da kapsayacak.

6. Telafi sınavları nasıl olacak?

Yeni uygulamada SBS’ den farklı olarak merkezi ortak sınavlara giremeyen öğrencilere telafi imkânı sağlanması sistemin en önemli artılarındandır. Merkezi sınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebileceklerdir. Buna rağmen mazeret sınavına da giremeyen öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecektir. Telafi sınavı bir kez açılacak ve belirli okullarda yapılacak.

7. Öğretmenlerin görev yerleri nasıl belirlenecek?

Öğrenciler sınava kendi okullarında girecek, ancak Öğretmenler kendi okullarından farklı okullarda gözetmenlik yapacak.

8. Merkezi ortak sınavlara 6 ve 7.sınıflar  girecek mi?

Merkezi ortak sınavlar, 2013-2014 eğitim öğretim yılında sadece 8.sınıfta uygulanacaktır. Önümüzdeki yıl yine sadece 8. Sınıflar merkezi değerlendirmeye alınacaklar. Ancak bu karar Fatih projesindeki ilerlemeye göre esneyebilir.

9. 8.sınıfta puanlama sistemi nasıl olacak? Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemi nasıl yapılacak?

Liselere yerleştirmeye esas puan, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının %30’u ile 8. sınıfta uygulanan merkezi ortak sınav puanlarının %70’inden oluşacaktır.

6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

10. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkileyecek mi?

Bu konu çok tartışıldı. Son karar yanlışlar doğruyu götürmeyecek.

11. Yerleştirme Puan eşitliği halinde yerleştirme nasıl yapılacak?

Tercih önceliği, sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliğine bakılacak, bunlarında eşit çıkması halinde; özürsüz devamsız gün sayısının azlığı öncelik sıralamasına göre yerleştirmede esas alınacaktır.

12. Öğrencinin ders notu başarısının %30 olduğu bu uygulamada, öğretmenin verdiği notlarda objektiflik nasıl sağlanacak?

Öğrencinin merkezi yazılılardan aldığı notlar ve okul öğretmenlerinin yapmış olduğu yazılılardan aldığı notlar arasındaki makas izlenecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri gelen şikayetleri dikkate alarak gerekli incelemeleri yapacak. Bu bağlamda makas aralıklarının çok farklı olması incelemenin gerekçesi olacak.

13. Merkezi değerlendirmelerde kitapçık türleri olacak mı? Soru kitapçıkları kişiye özgü mü hazırlanacak?

Sınav güvenliğine yönelik olarak farklı kitapçık türleri hazırlanacak. Ancak kişiye özgü kitapçık olamayacak.

14. Soruları kimler hazırlayacak?

Sorular Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak. Öğretmenlerden de soru havuzuna soru istenecek. İlerleyen dönemlerde bu havuzdan seçilen sorular kullanılacak.

15. Bu yıl 8. sınıfta olanlar için, 6 ve 7. sınıf not ortalamaları da dikkate alınacak mı?

Yeni uygulama, öğrencilerin 6 ve 7. sınıf notlarının dikkate alınmasında SBS sisteminden herhangi bir farklılık göstermemektedir. Öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıf notları ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı üzerinde %30 etkili olacaktır.

16. Sınavlarda öğrencilerin oturma düzeni nasıl olacak?

Öğrenciler sıralarında tekli oturma düzeninde ortak sınava gireceklerdir. Sınavda iki farklı kitapçık türü uygulanacak ve sınavların yapılacağı sınıflarda 2 öğretmen bulunacağından kopyanın önüne geçilmiş olacaktır.

Merkezi sınavlara hazırlıklar tüm okullarda yapılıyor. Öğretmenlerin yapacağı en önemli hazırlık müfredatı zamanında bitirmek. İkinci önemli hazırlık ise  bitirilen müfredat konuları için kazanım bazlı testlerle öğrencilerini ölçmek. Her branş öğretmeninin farklı kaynaklar kullanarak öğrencilerini merkezi yazılıya hazırlaması son derece normal. Sonuçlar açıklandığında okul yönetimi ders başarılarına göre öğretmenleri değerlendirme yoluna gidecektir. Bu nedenle merkezi yazılı başarıları öğretmen başarısı olarak ta algılanabilecektir.

Okul yönetimi ise sınıf bazında öğrencilerini farklı kaynaklardan da yaralanarak deneme sınavları ile ölçme yoluna gitmelidir. Burada dikkat edilecek nokta 8. Sınıflar için deneme sınavı yapılacaksa merkezi yazılılar sistemine uygun tek bir denemeyi bu şekilde yapmalıdır. Sonuçlarını da öğretmenlerle birlikte değerlendirmelidir.

Özetle; Merkezi yazılılar sadece öğrencileri ölçmekle kalmıyor, dolaylı da olsa Öğretmenlerin performansını ve okul yönetiminin performasını da ortaya koyması bakımından son derece önem kazanıyor.